Varovanie: Tento web obsahuje značnú dávku pravdy o sex-priemysle, za účelom samo-vzdelávania. Ak máš 17 rokov alebo menej,  prosím požiadaj rodičov o povolenie k jeho prehliadaniu, i keď najväčšia skupina ľudí sledujúcich online pornografiu sú mladiství vo  veku od 12 do 17 rokov. Pozor ! Stránky majú sexuálny obsah a nie sú vhodné pre ľudí s citlivejšími povahami. Stránky sú venované  kresťanom ale aj nekresťanom, ktorí majú napozerané hodiny porna.    
Vstúpiť na stránky
Číslo účtu občianskeho združenia Pink Cross Slovakia: 5032108529/0900 IBAN: SK8909000000005032108529 Za akýkoľvek finančný dar veľmi ďakujeme ♥♥♥ Finančné prostriedky idú na nevyhnutnú pomoc obetiam pornografického  filmového priemyslu alebo komerčného sex biznisu ... Túto službu z neznámych príčin väčšinou nechce podporiť nijaká cirkev a ani kresťanská organizácia, sme úplne odkázaní na pomoc dobrovoľných darcov. Ďakujeme, ak máte srdce ♥♥♥
ˇ Závislosť na pornografií, promiskuita, kohabitácia, sexuálne zneužitie, zakliesnenie v prostitúcií, nečakané otehotnenie, chceme Ti podať pomocnú ruku !