Služba je kvôli nezáujmu o pomoc ľuďom v porne zrušená.