Hľadáme firmu, organizáciu alebo cirkev, ktorá by podporila program záujmu o vzácne ženy ktoré vyšli z porna.  Prosím, ak poznáte majiteľa reštaurácie, hotela, akéhokoľvek obchodu, podniku, firmy ktorý by mal pre toto otvorené srdce, prosím dajte mu vedieť. My mu veľmi radi pošleme špeciálnu prosbu o pomoc, v ktorej poprosíme o podporu reálneho projektu. Údaje o naších sponzoroch a darcoch nikdy neprezrádzame.
ctrl+c: Číslo účtu občianskeho združenia Pink Cross  Slovakia: 5032108529/0900 IBAN: SK8909000000005032108529 BIC/SWIFT: GIBASKBX
Vstúpiť na stránky Vstúpiť na stránky
Hľadáme firmu, organizáciu alebo cirkev, ktorá by podporila program záujmu o vzácne ženy ktoré vyšli z porna.  Prosím, ak poznáte majiteľa reštaurácie, hotela, akéhokoľvek obchodu, podniku, firmy ktorý by mal pre toto otvorené srdce, prosím dajte mu vedieť. My mu veľmi radi pošleme špeciálnu prosbu o pomoc, v ktorej poprosíme o podporu reálneho projektu. Údaje o naších sponzoroch a darcoch nikdy neprezrádzame.
ctrl+c: Číslo účtu občianskeho združenia Pink Cross  Slovakia: 5032108529/0900 IBAN: SK8909000000005032108529 BIC/SWIFT: GIBASKBX