Kam to až môže zájsť, ak človek nebojuje za svoju

čistotu

Tento príbeh mi rozprával jeden starý kňaz... „Bolo nie dlho pred veľkou nocou, išiel som navštíviť jeden domov dôchodcov, ako to robím vždy pred sviatkami.“ Začal svoje rozprávanie už mierne šedivý kňaz, ktorému bolo vidno v očiach životnú skúsenosť a Božiu múdrosť. „Bol tam jeden starý muž, na ktorom bolo vidno, že sa veľmi trápi a priam mi túži niečo povedať, išli sme teda do tichej miestnosti, kde sa zvyčajne rozprávam s ľuďmi o osobných veciach.“ pokračoval. „Pán kaplán, mám veľký problém...Už neviem čo mám robiť,“ začal vtedy rozprávať starý muž trasúcim, zúfalým hlasom. „Aký? Počúvam Vás.“ „Mám problémy s masturbáciou... a to až natoľko, že mám z toho krvavý úd... to nutkanie je veľmi silné, neviem sa tomu brániť, neviem odolať. Vedia to skoro všetci okolo mňa. Keď v noci zaspávam, moji spolubývajúci na mňa kričia: Vytiahni ruky z pod periny! Keď ma to chytá ráno, býval som aj hodinu na WC, potom mi už búchali na dvere a kričali: čo tam zas robíš!? Začal som to riešiť tak, že som skôr vstával, no aj tak mi po chvíli búchali na dvere... “ Tento muž mal vtedy 89 rokov! Doslova mal smrť predo dvermi. V takom veku už muž obyčajne nerozmýšľa sexuálne. Je to hrozivý príklad, kam to až môže zájsť, ak človek nebojuje za svoju čistotu. Možno znie tento príbeh neuveriteľne, no podčiarkujem že je pravdivý. Nestalo nič iné, čo je vedecky dokázané. Mozog tohto starého človeka bol pri pornografií a masturbácií dlhodobo zaplavovaný veľkými dávkami dopamínu, ktoré mozog prestal zvládať a začal ničiť dopamínové receptory. Na rovnaký „stupeň vzrušenia“ teda potreboval stále viac a viac dopamínu lebo mal menej a menej receptorov. V staršom veku, keď sexuálna aktivita ide prirodzene dole, bolo ťažšie dosiahnuť vrchol, čo bolo dôsledkom toho, že masturboval doslova do krvi. Týmto článkom ho nechcem súdiť. Predpokladám že tento muž je už po smrti, verím, že mu bol Boh milostivý, lebo celý život trpel pre svoju závislosť , ktorú ani nechcel. Ľutoval to, a teda jeho hriechy, ako aj všetky ostatné, umreli spolu s Ježišom na kríži. Jeho krv tiekla práve kvôli tomuto. Vedel , že ľudia budú hrešiť, lebo sú slabý, a tak On, Boh, ktorý je všadeprítomná a nekonečná Láska, zaplatil za hriechy za nás. Nechcem ani nikoho strašiť, že sa už svojich problémov s čistotou nezbaví. Chcem iba pozvať do boja za čistotu. Nečinnosť a neochota vstať zabíja. Na našej strane je ten najmocnejší spojenec: Boh. Prišiel, „ aby nám dal život, a aby sme ho mali hojnejšie.“ Mnoho ľudí sa uzdravilo a mnohý z nich sa stali veľkými. Napríklad Mária Magdaléna, ktorú Ježiš dáva za príklad vzťahu s ním. Z Pavlových listov možno vycítiť, že mnohý z prvých kresťanov a obracali zo sexuálnych hriechov. A aby sme neboli len v minulosti, s pornografiou zápasil napríklad aj John Eldredge, k čomu sa priznáva vo svojej knihe Láska a vojna, ktorú mimochodom vrele odporúčam. Vďaka svojmu obráteniu sa stal jedným z najlepších autorov súčasnosti. A nesmieme zabudnúť na tisíce a tisíce neznámych, ktorý sa uzdravili. Bez Boha to však nepôjde. Je to boj proti telu a diablovi, obaja sú silnejší ako človek sám. No Boh je mocnejší. Nesklameš ho. Vždy vedel, že nám bude musieť pomôcť. Veď v Starom Zákone hovorí: „Vyvediem vás z vašich hrobov...“ Biblia je plná aj iných podobných obrazov, napríklad podobenstvo o márnotratnom synovi, o stratenej ovci... Boh nám chce pomôcť, túži nás spasiť, veď preto sme boli stvorení a preto obetoval svojho milovaného syna. Možno ani netreba veľa, len žiť s ním svoj život, dať mu svoje problémy a nechať sa ním viesť. On sa postará, no bez Neho to nepôjde...
Ružové Blogy
Loading ...
Loading ...
Ružové Blogy

Kam to až môže

zájsť, ak človek

nebojuje za svoju

čistotu

Tento príbeh mi rozprával jeden starý kňaz... „Bolo nie dlho pred veľkou nocou, išiel som navštíviť jeden domov dôchodcov, ako to robím vždy pred sviatkami.“ Začal svoje rozprávanie už mierne šedivý kňaz, ktorému bolo vidno v očiach životnú skúsenosť a Božiu múdrosť. „Bol tam jeden starý muž, na ktorom bolo vidno, že sa veľmi trápi a priam mi túži niečo povedať, išli sme teda do tichej miestnosti, kde sa zvyčajne rozprávam s ľuďmi o osobných veciach.“ pokračoval. „Pán kaplán, mám veľký problém...Už neviem čo mám robiť,“ začal vtedy rozprávať starý muž trasúcim, zúfalým hlasom. „Aký? Počúvam Vás.“ „Mám problémy s masturbáciou... a to až natoľko, že mám z toho krvavý úd... to nutkanie je veľmi silné, neviem sa tomu brániť, neviem odolať. Vedia to skoro všetci okolo mňa. Keď v noci zaspávam, moji spolubývajúci na mňa kričia: Vytiahni ruky z pod periny! Keď ma to chytá ráno, býval som aj hodinu na WC, potom mi už búchali na dvere a kričali: čo tam zas robíš!? Začal som to riešiť tak, že som skôr vstával, no aj tak mi po chvíli búchali na dvere... “ Tento muž mal vtedy 89 rokov! Doslova mal smrť predo dvermi. V takom veku už muž obyčajne nerozmýšľa sexuálne. Je to hrozivý príklad, kam to až môže zájsť, ak človek nebojuje za svoju čistotu. Možno znie tento príbeh neuveriteľne, no podčiarkujem že je pravdivý. Nestalo nič iné, čo je vedecky dokázané. Mozog tohto starého človeka bol pri pornografií a masturbácií dlhodobo zaplavovaný veľkými dávkami dopamínu, ktoré mozog prestal zvládať a začal ničiť dopamínové receptory. Na rovnaký „stupeň vzrušenia“ teda potreboval stále viac a viac dopamínu lebo mal menej a menej receptorov. V staršom veku, keď sexuálna aktivita ide prirodzene dole, bolo ťažšie dosiahnuť vrchol, čo bolo dôsledkom toho, že masturboval doslova do krvi. Týmto článkom ho nechcem súdiť. Predpokladám že tento muž je už po smrti, verím, že mu bol Boh milostivý, lebo celý život trpel pre svoju závislosť , ktorú ani nechcel. Ľutoval to, a teda jeho hriechy, ako aj všetky ostatné, umreli spolu s Ježišom na kríži. Jeho krv tiekla práve kvôli tomuto. Vedel , že ľudia budú hrešiť, lebo sú slabý, a tak On, Boh, ktorý je všadeprítomná a nekonečná Láska, zaplatil za hriechy za nás. Nechcem ani nikoho strašiť, že sa už svojich problémov s čistotou nezbaví. Chcem iba pozvať do boja za čistotu. Nečinnosť a neochota vstať zabíja. Na našej strane je ten najmocnejší spojenec: Boh. Prišiel, „ aby nám dal život, a aby sme ho mali hojnejšie.“ Mnoho ľudí sa uzdravilo a mnohý z nich sa stali veľkými. Napríklad Mária Magdaléna, ktorú Ježiš dáva za príklad vzťahu s ním. Z Pavlových listov možno vycítiť, že mnohý z prvých kresťanov a obracali zo sexuálnych hriechov. A aby sme neboli len v minulosti, s pornografiou zápasil napríklad aj John Eldredge, k čomu sa priznáva vo svojej knihe Láska a vojna, ktorú mimochodom vrele odporúčam. Vďaka svojmu obráteniu sa stal jedným z najlepších autorov súčasnosti. A nesmieme zabudnúť na tisíce a tisíce neznámych, ktorý sa uzdravili. Bez Boha to však nepôjde. Je to boj proti telu a diablovi, obaja sú silnejší ako človek sám. No Boh je mocnejší. Nesklameš ho. Vždy vedel, že nám bude musieť pomôcť. Veď v Starom Zákone hovorí: „Vyvediem vás z vašich hrobov...“ Biblia je plná aj iných podobných obrazov, napríklad podobenstvo o márnotratnom synovi, o stratenej ovci... Boh nám chce pomôcť, túži nás spasiť, veď preto sme boli stvorení a preto obetoval svojho milovaného syna. Možno ani netreba veľa, len žiť s ním svoj život, dať mu svoje problémy a nechať sa ním viesť. On sa postará, no bez Neho to nepôjde...
Winamp, iTunes Windows Media Player Real Player QuickTime