Neber to ako frázu - pretože Boh dokáže obnoviť Tvoje

srdce

Niekedy sa dostaneme do vzťahov, ktoré nás zrania. Vlastne samé dovoľujeme aby nás zraňovali. V poslednej dobe vidím, že veľa mladučkých dievčat je v takýchto vzťahoch. Vlastne, dovolím si napísať, že toto ani nie sú vzťahy! Naše srdce krváca, nedokážeme prijať seba, svoje telo, svoj charakter. Netrúfame si povedať NIE. Žijeme v ilúziách, že raz to bude lepšie. Nahovárame si, že toto je láska! Tak nejak začínal aj ten môj príbeh. Dlho som premýšľala nad tým, ako môžem týmto mojim zranením niekomu pomôcť. A tak, po niekoľkých rokoch považujem za moju povinnosť hovoriť o tom. Rozhodla som teda napísať sem. Mala som asi 15, keď som sa vyspala s chlapcom. Chodili sme spolu už dlhšiu dobu, ale, keď sa na to pozriem spätne náš "vzťah" bol od začiatku plný nečistoty, klamstva a nasadených ružových okuliarov. Bol to chlapec odo mňa starší o nejaké 3 roky. Hovoril mi, že sex je súčasť vzťahu. ,,Je dôležité spoznať sa"- hovoril. Nikdy som však nepovedala ÁNO. Vždy to bolo proti mojej vôli. Bol to môj prvý vzťah a tak som ťažko vedela niečo o láske, o čistote a čo bolo horšie ani môj vzťah s otcom nebol niečo extra. Myslím, že toto obdobie okolo 15 je kľúčovým obdobím, kedy dievča hľadá samú seba, potrebuje počuť že je krásna, potrebuje sa spoznať a cítiť sa milovaná. V rodine. Ja som toto vyhľadávala vo "vzťahu". Cítila som sa nemilovane (napriek všetkému), cítila som sa ponížene, špinavo, neznášala som samú seba a čo je horšie, žila som v klamstve, že toto je láska. Pri všetkom negatívnom som si hovorila, že to tak má byť a ja si musím na to ako žena zvyknúť. Počas tohto "vzťahu" som sa veľmi zmenila. Na prvé miesto som dala chlapca. Veľa ľudí mi povedalo, že som prestala žiť. Žiadni priatelia, rodina,dobrodružstvá ...NIČ. Aj modliť som sa prestala. Keď som videla nejaký kresťanský párik, tak som vo svojom srdci potláčala túžbu po niečom takom krásnom a čistom. Zlomový okamih nastal, keď som bola na kresťanskom festivale, bola tam prednáška z ktorej si vážne pamätám len toto: ,, Ty nemáš len jedného otca! Tvojim otcom je aj Boh a On Ťa nesklame nikdy!" V mojom srdci sa niečo naštrbilo. Konečne sa začalo v mojom srdci niečo prebúdzať. Niečo po čom som túžila viac a viac... Vtedy som si bola istá! Musím ukončiť tento "vzťah". Trvalo mi to skoro rok. Po rozchode som dostávala kvety a listy plné klamstiev o tom, že ma nikto nebude ľúbiť ako tento chlapec, že nedokáže bezomňa žiť... Konečne som to všetko videla bez ružových okuliarov, konečne som vedela stáť za slovom a bola v tom odvážna! Bola som šťastná, no zároveň som sa cítila prázdna a čo bolo horšie, moja identita bola pošliapaná, moje srdce rozbité. Nahovárala som si klamstvá, že si nezaslúžim byť viac šťastná. Verila som tomu, že už nikdy nebudem čistá a nikdy nebudem mať čistý vzťah. Najhoršie bolo, že som si sama nedokázala odpustiť aj keď, odpustené mi bolo. Vtedy som sa dostala naozaj zázrakom do Medzugoria a tam mi jeden kňaz povedal, že Pán Ježiš nechce aby som nad tým premýšľala, že On mi dávno odpustil. A vteda som to prežila! Odpustila som samej sebe a uverila som tomu, že Boh moje srdce očistil. Toto robí do dnešného dňa, už od vtedy ubehlo pár rokov a ja sa cítim fantasticky! Cítim sa milovane. Mám rada samú seba, aj keď je to niekedy ťažké (určite viete o akých každodenných bojoch hovorím). Konečne viem komu verím a kde v KOM je pravda. Síce som svoje panenstvo stratila, čo je stále pre mňa citlivé a bolestivé, že túto NAJCENNEJŠIU súčasť mňa už nedám svojmu manželovy, avšak cítim ako veľkú milosť od Pána Boha to, ako ma srze toto učil a učí. Moja Drahá priateľka, ak si v podobnej situácii alebo vzťahu. Určite si sa stretla s tým, že ti okolie hovorí :,,tento vzťah nie je dobrý, radšej ho ukonči." Alebo sama sa v ňom necítiš dobre... Naozaj ho ukonči! Áno bude to bolieť, ale nie viac ako to, že prídeš o to NAJCENNEJŠIE, prídeš o samú seba, prídeš o svoje srdce. Ak by som bola v takom vzťahu ešte raz, viem jedno. HNEĎ BY SOM HO UKONČILA. Milá moja, láska nie je o tom, že ťa tvoj priateľ nerešpektuje. Láska nie je o tom, že musíš nechať svoje priateľstvá. Láska nie je o tom, že musíš prísť o panenstvo. JEDINE BOH JE LÁSKA! A jedine, keď bude On na prvom mieste, všetko ostatné bude na správnom! Drahá povzbudzujem ťa v tom. Áno Teba! Ty máš na viac aj ja mám na viac! Dnes to viem! Nikdy nie je neskoro, začať žiť čisto. Neboj sa odovzať aj tieto zranenia Pánu Bohu. Len bezhlavo dôveruj, tak ako som sa snažila aj ja. Modlím sa aspoň takto na ďiaľku, nech v mene Ježiš, odýdu tieto klamstvá z tvojho života. Nech v mene Ježiš, príde na miesta tvojích slabostí odvaha vzoprieť sa zlu. Nech v mene Ježiš, príde pokoj, tam kde vládne nepokoj. Zo srdca ti ďakujem, ak si sa dočítala až do konca. Buď požehnávaná, viac ako ja, neboj sa žiť čisto v tomto svete! PS: Som si istá, že Pán Boh má pre Teba úžastný príbeh lásky. Neboj sa byť Božou ženou a nechaj Ho napísať tento príbeh lásky. Drahá, prosím modli sa za svojho budúceho manžela. Potrebuje to, veľmi! Nechaj sa nájsť... S láskou Kika, ktorá sa rozhodla veriť!
Ružové Blogy
Loading ...
Loading ...
Ružové Blogy

Neber to ako frázu -

pretože Boh dokáže

obnoviť Tvoje srdce

Niekedy sa dostaneme do vzťahov, ktoré nás zrania. Vlastne samé dovoľujeme aby nás zraňovali. V poslednej dobe vidím, že veľa mladučkých dievčat je v takýchto vzťahoch. Vlastne, dovolím si napísať, že toto ani nie sú vzťahy! Naše srdce krváca, nedokážeme prijať seba, svoje telo, svoj charakter. Netrúfame si povedať NIE. Žijeme v ilúziách, že raz to bude lepšie. Nahovárame si, že toto je láska! Tak nejak začínal aj ten môj príbeh. Dlho som premýšľala nad tým, ako môžem týmto mojim zranením niekomu pomôcť. A tak, po niekoľkých rokoch považujem za moju povinnosť hovoriť o tom. Rozhodla som teda napísať sem. Mala som asi 15, keď som sa vyspala s chlapcom. Chodili sme spolu už dlhšiu dobu, ale, keď sa na to pozriem spätne náš "vzťah" bol od začiatku plný nečistoty, klamstva a nasadených ružových okuliarov. Bol to chlapec odo mňa starší o nejaké 3 roky. Hovoril mi, že sex je súčasť vzťahu. ,,Je dôležité spoznať sa"- hovoril. Nikdy som však nepovedala ÁNO. Vždy to bolo proti mojej vôli. Bol to môj prvý vzťah a tak som ťažko vedela niečo o láske, o čistote a čo bolo horšie ani môj vzťah s otcom nebol niečo extra. Myslím, že toto obdobie okolo 15 je kľúčovým obdobím, kedy dievča hľadá samú seba, potrebuje počuť že je krásna, potrebuje sa spoznať a cítiť sa milovaná. V rodine. Ja som toto vyhľadávala vo "vzťahu". Cítila som sa nemilovane (napriek všetkému), cítila som sa ponížene, špinavo, neznášala som samú seba a čo je horšie, žila som v klamstve, že toto je láska. Pri všetkom negatívnom som si hovorila, že to tak má byť a ja si musím na to ako žena zvyknúť. Počas tohto "vzťahu" som sa veľmi zmenila. Na prvé miesto som dala chlapca. Veľa ľudí mi povedalo, že som prestala žiť. Žiadni priatelia, rodina,dobrodružstvá ...NIČ. Aj modliť som sa prestala. Keď som videla nejaký kresťanský párik, tak som vo svojom srdci potláčala túžbu po niečom takom krásnom a čistom. Zlomový okamih nastal, keď som bola na kresťanskom festivale, bola tam prednáška z ktorej si vážne pamätám len toto: ,, Ty nemáš len jedného otca! Tvojim otcom je aj Boh a On Ťa nesklame nikdy!" V mojom srdci sa niečo naštrbilo. Konečne sa začalo v mojom srdci niečo prebúdzať. Niečo po čom som túžila viac a viac... Vtedy som si bola istá! Musím ukončiť tento "vzťah". Trvalo mi to skoro rok. Po rozchode som dostávala kvety a listy plné klamstiev o tom, že ma nikto nebude ľúbiť ako tento chlapec, že nedokáže bezomňa žiť... Konečne som to všetko videla bez ružových okuliarov, konečne som vedela stáť za slovom a bola v tom odvážna! Bola som šťastná, no zároveň som sa cítila prázdna a čo bolo horšie, moja identita bola pošliapaná, moje srdce rozbité. Nahovárala som si klamstvá, že si nezaslúžim byť viac šťastná. Verila som tomu, že už nikdy nebudem čistá a nikdy nebudem mať čistý vzťah. Najhoršie bolo, že som si sama nedokázala odpustiť aj keď, odpustené mi bolo. Vtedy som sa dostala naozaj zázrakom do Medzugoria a tam mi jeden kňaz povedal, že Pán Ježiš nechce aby som nad tým premýšľala, že On mi dávno odpustil. A vteda som to prežila! Odpustila som samej sebe a uverila som tomu, že Boh moje srdce očistil. Toto robí do dnešného dňa, už od vtedy ubehlo pár rokov a ja sa cítim fantasticky! Cítim sa milovane. Mám rada samú seba, aj keď je to niekedy ťažké (určite viete o akých každodenných bojoch hovorím). Konečne viem komu verím a kde v KOM je pravda. Síce som svoje panenstvo stratila, čo je stále pre mňa citlivé a bolestivé, že túto NAJCENNEJŠIU súčasť mňa už nedám svojmu manželovy, avšak cítim ako veľkú milosť od Pána Boha to, ako ma srze toto učil a učí. Moja Drahá priateľka, ak si v podobnej situácii alebo vzťahu. Určite si sa stretla s tým, že ti okolie hovorí :,,tento vzťah nie je dobrý, radšej ho ukonči." Alebo sama sa v ňom necítiš dobre... Naozaj ho ukonči! Áno bude to bolieť, ale nie viac ako to, že prídeš o to NAJCENNEJŠIE, prídeš o samú seba, prídeš o svoje srdce. Ak by som bola v takom vzťahu ešte raz, viem jedno. HNEĎ BY SOM HO UKONČILA. Milá moja, láska nie je o tom, že ťa tvoj priateľ nerešpektuje. Láska nie je o tom, že musíš nechať svoje priateľstvá. Láska nie je o tom, že musíš prísť o panenstvo. JEDINE BOH JE LÁSKA! A jedine, keď bude On na prvom mieste, všetko ostatné bude na správnom! Drahá povzbudzujem ťa v tom. Áno Teba! Ty máš na viac aj ja mám na viac! Dnes to viem! Nikdy nie je neskoro, začať žiť čisto. Neboj sa odovzať aj tieto zranenia Pánu Bohu. Len bezhlavo dôveruj, tak ako som sa snažila aj ja. Modlím sa aspoň takto na ďiaľku, nech v mene Ježiš, odýdu tieto klamstvá z tvojho života. Nech v mene Ježiš, príde na miesta tvojích slabostí odvaha vzoprieť sa zlu. Nech v mene Ježiš, príde pokoj, tam kde vládne nepokoj. Zo srdca ti ďakujem, ak si sa dočítala až do konca. Buď požehnávaná, viac ako ja, neboj sa žiť čisto v tomto svete! PS: Som si istá, že Pán Boh má pre Teba úžastný príbeh lásky. Neboj sa byť Božou ženou a nechaj Ho napísať tento príbeh lásky. Drahá, prosím modli sa za svojho budúceho manžela. Potrebuje to, veľmi! Nechaj sa nájsť... S láskou Kika, ktorá sa rozhodla veriť!
Winamp, iTunes Windows Media Player Real Player QuickTime