Oslobodenie z otroctva pornografie bolo pre mňa

zázračne jednoduché

Ahoj, mám 21 rokov a chcel by som vám povedať o niekom, kto má moc vás oslobodiť od všetkej špiny, vrátane pornografie. Nie som dobrý pisateľ preto to je možno zbytočne dlhý článok, ale prosím prečítajte si ho až do konca. S pornografiou som sa stretol už veľmi skoro. Bolo to u kamaráta kde to pozeral jeho starší brat a my sme sa len nejak pridali. Vtedy som mal možno len asi 10 rokov takže ma to vôbec nelákalo, dokonca naopak, hnusilo sa mi to. No v puberte sa to stalo niečím čo som vyhľadával. V mojom prípade to ani tak nebola závislosť na pornografii, ako skôr na sebaukájaní. Keďže som vyrastal v kresťanskej prísnej rodine, u nás ste nenašli nič také ako časopisy so ženami (nehovorím že v iných rodinách by ste to našli), televíziu som pozde večer pozerať nemohol a v skorej puberte som žiaden internet doma nemal, atď. Preto to bola buď televízia čo ma lákalo, a ktorú som potajomky pozeral pozde večer, alebo mi dokonca stačili miniatúrne obrázky nahých žien na poslednej strane obyčajného, dokonca ženského časopisu. Dokonca mi nebolo treba ani len to. Bol som na tom veľmi závislý a potreboval som sa pravidelne a rôznymi spôsobmi sebaukájať. Snáď vždy keď som bol sám doma + dosť často aj v skrytosti, keď boli ostatní doma. Keď som mal možno 14 (max15) prišiel do toho aj internet, takže vtedy som začal vyhľadávať rôzne nahé obrázky žien, ako aj videá (teda pornografiu), fakt všelijakú, stačilo aby tam boli ženy. Popri tom som žil kresťanský život, keďže moji rodičia milujú Pána Ježiša a žujú s Ním, tak ma k nemu aj viedli, chodil som pravidelne do kostola, ale nie len na nejakú omšu, kde som bol pol hodinu, ale na rôzne druhy bohoslužieb kde som musel trčať niekedy až 2 hodiny, ľudia tam hovorili o Ježišovi a aj žili s Ním, dokonca som chodil aj na mládež či dokonca na mládežnícke konferencie a tábory, kde mladí ľudia hovorili o tom čo Boh robí v ich životoch. Počul som veľa životných príbehov a mnoho sa týkalo aj pornografii, dokonca som neminul na jednej konferencii ani seminár o pornografii – ktorý si dodnes pamätám a bol veľmi dobrý. Aj ja sám som veril hlboko v Boha a pravidelne sa s Ním rozprával (modlil sa), dokonca si čítal aj Bibliu (ale to len tak aby som mohol povedať že som ju prečítal :D). No napriek tomu všetkému som žil hriešny život plní pornografie a iných zlých vecí.  A bolo to preto že, som nemal osobný vzťah s Bohom. Nikdy som nepustil Ježiša do môjho života – neodovzdal mu celý svoj život. Hoci podľa môjho opisu to znie ako by som žil s Bohom, ale nie nežil, lebo som si žil ako som chcel a Jeho som púšťal len do tých oblastí môjho života do ktorých som ja chcel. Ale Boh takto nefunguje, On môže prísť do našich životov až keď mu dáme všetko. To kresťanské prostredie v ktorom som žil zo mňa neurobí skutočného kresťana, ale vďaka tomu prostrediu som si bol vedomý, že potrebujem nežiť pre seba, ale dať celý život Ježišovi. Veď On aj za mňa trpel na kríži, aby ma vykúpil z môjho života čo vedie akurát do pekla. Ja som vedel, že mám problém a že nie som ako tí mnohí skutočný kresťania okolo mňa. Lebo oni mali zmenené životy Ježišom a ja nie. A to v podstate preto, lebo som nechcel. Vedel som, že mi to prinesie slobodní život, a radosť, ale vedel som aj čo to stojí. Vzdať sa všetkého zla ktoré predsa my ľudia tak milujeme, a stať sa nejaký nasledovník Ježiša Krista? Veď by sa mi všetci smiali a ja som bol predsa taký populárny v mojej partii a škole. To nebolo nič pre mňa! Vzdať sa svojej slávy a „nasledovať Ježiša“. Ale čo s tým má moja závislosť na pornografii? Vlastne všetko! Hneď sa to dozvieš... Ďakujem Bohu že prišiel do môjho života bod, kedy som sa sám za seba rozhodol prijať Ježiša ako svojho Pána – bod, kedy som mu odovzdal svoj život. Lebo On len na to čakal, a vytrvalo klopal na moje srdce, ale ja som ho tak dlho odmietal. No vtedy keď som mu úprimne odovzdal môj starý život a vyznal mu to všetko, čo som napáchal a ako som proti nemu hrešil, a Jemu dovolil, nech On už riadi môj život, vtedy mi On všetko odpustil a ako sa píše v Biblii dal mi nový život. „Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli a hľa, nastali nové“ (Nová zmluva, 2. list Korintským 5:17). To bol ten zlom kedy On vstúpil do môjho života skrze Ducha Svätého. Biblia o znovunarodených kresťanoch hovorí, že sme „chrámom Ducha Svätého“ a to je to kľúčové. Sám Boh vtedy začal prebývať vo mne. Až vtedy mohol niečo urobiť aj s mojou závislosťou. Až vtedy, keď som mu dal kľúč od každej komnaty môjho života. A on začal robiť úplne nové veci a vyháňať tú špinu z môjho života. A stále to robí a bude vždy až kým sa s Ním nestretnem tvárou v tvár v nebi. Takto zmizla aj moja závislosť na pornografii a úplné oslobodenie od žiadosti na sebaukájanie. V podstate ani neviem ako, a mňa to už vôbec neťahalo a neťahá. Nechcem tým povedať, že som teraz odolný voči tomu padnúť do toho. To určite nie a počul som aj o mnohých znovuzrodených kresťanoch ktorí do toho padli, preto vôbec nehovorím že som voči tomu imúnny alebo že do toho nikdy nemôžem padnúť. Ale nechcem ani povedať že je nemožné byť od toho úplne slobodní a že sa musíme tým po celý život trápiť. Práve naopak. Ježiš Kristus nás chce oslobodiť od toho úplne. Nie som žiadna výnimka, Boh síce koná v každom individuálne a nemusí to urobiť vo vašich životoch v zlomku sekundy ako v mojom živote, ale akokoľvek to bude robiť, chce vás od toho úplne oslobodiť. Avšak to sa nestane vďaka tomu, že budeme navštevovať omše, eucharistie, odriekavať modlitby ani nič z toho..., hoci to môžu byť aj dobré veci, ale oni nás neoslobodia od toho, to môže jedine Ježiš. Môže sa to stať len keď mu dáme celý svoj život, veď preto sme boli stvorení aby sme žili na Jeho slávu. A len cez Ježišovu obeť na kríži sa môžeme prinavrátiť k Bohu – nášmu nebeskému Otcovi a stvoriteľovi, od ktorého sme sa naším hriechom oddelili. Prinavrátiť sa môžeme len vierou v Ježiša Krista, vierou že On za nás zaplatil výkupné za trest ktorí sme si zaslúžili. Keď v neho uveríme a požiadame ho aby nám to odpustil a aby sa stal On naším Pánom. On to veľmi rád urobí. Veď preto trpel na kríži. A potom sme už Bože deti, lebo boh sa na nás pozerá cez Ježiša. Ježišova spravodlivosť a bezhriešnosť sa stáva aj našou, preto Boh môže zrazu prebývať v niekom tak skazenom ako sme my! Chápete tomu? To je úžasné. Preto je Ježišova obeť na kríži a jej prijatie tak dôležité. Lebo my sa svojou snahou ani dobrými skutkami nemáme šancu vyšplhať k Bohu. Ale keď uveríme a dáme celý svoj život Jeho synovi Ježišovi, vtedy sám Boh príde k nám a začne v nás prebývať. Lebo sme v Božích očiach už úplne čistý keďže sa na nás pozerá cez jeho bezhriešneho syna Ježiša. A keď On je už v našich životoch, prebýva v nás – a my sme jeho chrámom – tak čo je, čo by On nechcel a nemohol zmeniť v našich životoch? Vrátane závislosti na pornografii.  Nehovorím, že bez Ježiša sa nedá dostať z pornografie, mnohí to dokázali, či silou vôle či inými pomôckami. Tak isto fajčiť sa dá prestať bez Ježiša. No ťažko povedať či ich to stále neťahá späť. Ani samy ani nikto a nič nás nemôže navždy oslobodiť od otroctva hriechu a dať nám nový život. A nikto iný nám nemôže odpustiť hriechy iba ten ktorý žil dokonalý život a stal sa hriechom za nás. On je jediná cesta k nebeskému otcovi – do večného života.    Možno sa ti už darí vyhrávať nad pornografiou, ale máš úplnú slobodu? Hoci je satan potláčaní, on sa nevzdá a možno časom príde ešte s novou silou a premôže ťa. Avšak nech sa akokoľvek snaží už nikdy ťa nepremôže keď to miesto ktoré mal satan (diabol – ten zlý) v tvojom živote, nahradí niekto iný – niekto oveľa silnejší – Duch Svätý. Preto uverme celým srdcom v Ježiša Krista, že len On a nikto a nič iné nemôže spraviť aby sme mali odpustené hriechy a očistené srdce a zmenený život. Odovzdajme mu celý svoj život, a keď to urobíme, začne v nás prebývať Ducha Svätý a On bude robiť generálne upratovanie v našich životoch. To je len začiatok nového života – života s Kristom. On vstúpi do našich životov avšak ak budeme plniť svoju myseľ, svoje oči, svoj život vecami ktoré nás vedú od života s Bohom, tak potom sa stane že ten zlý bude mať opäť miesto v našich životoch a možno nás stiahne aj späť do pornografie, dokonca možno do horších vecí. „Preto ak ste boli vzkriesení s Kristom (to sa myslí vtedy keď sme začali nový život s Kristom) hľadajte to čo je hore, kde Kristus sedí na pravici Božej. Myslite na to, čo je hore, a nie na to, čo je na zemi. Veď ste umreli (...náš starý človek umrel a žijeme nový život) a váš život je skrytý s Kristom v Bohu.“   (Nová zmluva, list Kolosenským 3:1-3). Ak už patríme Jemu, potrebujeme viac a viac spoznávať nášho Pána, tráviť s Ním čas, rozprávať sa s Ním o všetkom, čítať si Bibliu cez ktorú On k nám hovorí, a navštevovať spoločenstvo kresťanov alebo sa stretávať aspoň s jedným kresťanom o ktorom vieme, že naozaj žije s Bohom, že nasleduje Krista, nie len že je nejakým náboženským človekom, ale že je človekom ktorý je zrelý kresťan, taký nám môže veľa pomôcť, vysvetliť niečo z Biblie čo nerozumieme, modliť sa za nás... Teraz som vďaka Pánovi slobodní od pornografie a sebaukájania a som mu vďační aj za priateľku ktorú mi dal (ktorá verím že raz bude mojou manželkou). Som rád že je to úplne iný život ako bol ten život bez Neho. A to tak isto iný aj vo vzťahu. Lebo aj v našom vzťahu nás chráni od zlých žiadostí. A je aj úžasné že o všetkom môžeme spolu s priateľkou hovoriť a modliť sa za rôzne problémy..., tak isto sa ani nemusím hanbiť za moju minulosť s pornografiou pred svojou priateľkou, pretože to je len minulosť, ktorú Ježiš zahladil a dal mi nový život (veď v Ňom sme nové stvorenie). Či sme napáchali toho viac či menej či sme boli závislí na pornografii, či nie, každý z nás, ktorý sme prijali Krista je už nové stvorenie a to Božie deti chápu, a preto sa nemusím za to hanbiť ani ja. Dokonca mi moja priateľka povedala, že mala podobnú minulosť ale tiež pred tým ako Ježiš prišiel do jej života. Ospravedlňujem sa, že to je také dlhé, ale je ťažko povedať vám to v skratke. Modlím sa, aby Boh aj cez tento blog hovoril k tým čo to potrebujú počuť a mohli mať slobodu v Kristovi. Ak sa to sem dá, a budete mať nejaké otázky alebo nebodaj námietky, alebo čokoľvek, budem rád keď mi napíšete.
Ružové Blogy
Loading ...
Loading ...
Ružové Blogy

Oslobodenie z

otroctva pornografie

bolo pre mňa

zázračne jednoduché

Ahoj, mám 21 rokov a chcel by som vám povedať o niekom, kto má moc vás oslobodiť od všetkej špiny, vrátane pornografie. Nie som dobrý pisateľ preto to je možno zbytočne dlhý článok, ale prosím prečítajte si ho až do konca. S pornografiou som sa stretol už veľmi skoro. Bolo to u kamaráta kde to pozeral jeho starší brat a my sme sa len nejak pridali. Vtedy som mal možno len asi 10 rokov takže ma to vôbec nelákalo, dokonca naopak, hnusilo sa mi to. No v puberte sa to stalo niečím čo som vyhľadával. V mojom prípade to ani tak nebola závislosť na pornografii, ako skôr na sebaukájaní. Keďže som vyrastal v kresťanskej prísnej rodine, u nás ste nenašli nič také ako časopisy so ženami (nehovorím že v iných rodinách by ste to našli), televíziu som pozde večer pozerať nemohol a v skorej puberte som žiaden internet doma nemal, atď. Preto to bola buď televízia čo ma lákalo, a ktorú som potajomky pozeral pozde večer, alebo mi dokonca stačili miniatúrne obrázky nahých žien na poslednej strane obyčajného, dokonca ženského časopisu. Dokonca mi nebolo treba ani len to. Bol som na tom veľmi závislý a potreboval som sa pravidelne a rôznymi spôsobmi sebaukájať. Snáď vždy keď som bol sám doma + dosť často aj v skrytosti, keď boli ostatní doma. Keď som mal možno 14 (max15) prišiel do toho aj internet, takže vtedy som začal vyhľadávať rôzne nahé obrázky žien, ako aj videá (teda pornografiu), fakt všelijakú, stačilo aby tam boli ženy. Popri tom som žil kresťanský život, keďže moji rodičia milujú Pána Ježiša a žujú s Ním, tak ma k nemu aj viedli, chodil som pravidelne do kostola, ale nie len na nejakú omšu, kde som bol pol hodinu, ale na rôzne druhy bohoslužieb kde som musel trčať niekedy až 2 hodiny, ľudia tam hovorili o Ježišovi a aj žili s Ním, dokonca som chodil aj na mládež či dokonca na mládežnícke konferencie a tábory, kde mladí ľudia hovorili o tom čo Boh robí v ich životoch. Počul som veľa životných príbehov a mnoho sa týkalo aj pornografii, dokonca som neminul na jednej konferencii ani seminár o pornografii – ktorý si dodnes pamätám a bol veľmi dobrý. Aj ja sám som veril hlboko v Boha a pravidelne sa s Ním rozprával (modlil sa), dokonca si čítal aj Bibliu (ale to len tak aby som mohol povedať že som ju prečítal :D). No napriek tomu všetkému som žil hriešny život plní pornografie a iných zlých vecí.  A bolo to preto že, som nemal osobný vzťah s Bohom. Nikdy som nepustil Ježiša do môjho života – neodovzdal mu celý svoj život. Hoci podľa môjho opisu to znie ako by som žil s Bohom, ale nie nežil, lebo som si žil ako som chcel a Jeho som púšťal len do tých oblastí môjho života do ktorých som ja chcel. Ale Boh takto nefunguje, On môže prísť do našich životov až keď mu dáme všetko. To kresťanské prostredie v ktorom som žil zo mňa neurobí skutočného kresťana, ale vďaka tomu prostrediu som si bol vedomý, že potrebujem nežiť pre seba, ale dať celý život Ježišovi. Veď On aj za mňa trpel na kríži, aby ma vykúpil z môjho života čo vedie akurát do pekla. Ja som vedel, že mám problém a že nie som ako tí mnohí skutočný kresťania okolo mňa. Lebo oni mali zmenené životy Ježišom a ja nie. A to v podstate preto, lebo som nechcel. Vedel som, že mi to prinesie slobodní život, a radosť, ale vedel som aj čo to stojí. Vzdať sa všetkého zla ktoré predsa my ľudia tak milujeme, a stať sa nejaký nasledovník Ježiša Krista? Veď by sa mi všetci smiali a ja som bol predsa taký populárny v mojej partii a škole. To nebolo nič pre mňa! Vzdať sa svojej slávy a „nasledovať Ježiša“. Ale čo s tým má moja závislosť na pornografii? Vlastne všetko! Hneď sa to dozvieš... Ďakujem Bohu že prišiel do môjho života bod, kedy som sa sám za seba rozhodol prijať Ježiša ako svojho Pána – bod, kedy som mu odovzdal svoj život. Lebo On len na to čakal, a vytrvalo klopal na moje srdce, ale ja som ho tak dlho odmietal. No vtedy keď som mu úprimne odovzdal môj starý život a vyznal mu to všetko, čo som napáchal a ako som proti nemu hrešil, a Jemu dovolil, nech On už riadi môj život, vtedy mi On všetko odpustil a ako sa píše v Biblii dal mi nový život. „Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli a hľa, nastali nové“ (Nová zmluva, 2. list Korintským 5:17). To bol ten zlom kedy On vstúpil do môjho života skrze Ducha Svätého. Biblia o znovunarodených kresťanoch hovorí, že sme „chrámom Ducha Svätého“ a to je to kľúčové. Sám Boh vtedy začal prebývať vo mne. Až vtedy mohol niečo urobiť aj s mojou závislosťou. Až vtedy, keď som mu dal kľúč od každej komnaty môjho života. A on začal robiť úplne nové veci a vyháňať tú špinu z môjho života. A stále to robí a bude vždy až kým sa s Ním nestretnem tvárou v tvár v nebi. Takto zmizla aj moja závislosť na pornografii a úplné oslobodenie od žiadosti na sebaukájanie. V podstate ani neviem ako, a mňa to už vôbec neťahalo a neťahá. Nechcem tým povedať, že som teraz odolný voči tomu padnúť do toho. To určite nie a počul som aj o mnohých znovuzrodených kresťanoch ktorí do toho padli, preto vôbec nehovorím že som voči tomu imúnny alebo že do toho nikdy nemôžem padnúť. Ale nechcem ani povedať že je nemožné byť od toho úplne slobodní a že sa musíme tým po celý život trápiť. Práve naopak. Ježiš Kristus nás chce oslobodiť od toho úplne. Nie som žiadna výnimka, Boh síce koná v každom individuálne a nemusí to urobiť vo vašich životoch v zlomku sekundy ako v mojom živote, ale akokoľvek to bude robiť, chce vás od toho úplne oslobodiť. Avšak to sa nestane vďaka tomu, že budeme navštevovať omše, eucharistie, odriekavať modlitby ani nič z toho..., hoci to môžu byť aj dobré veci, ale oni nás neoslobodia od toho, to môže jedine Ježiš. Môže sa to stať len keď mu dáme celý svoj život, veď preto sme boli stvorení aby sme žili na Jeho slávu. A len cez Ježišovu obeť na kríži sa môžeme prinavrátiť k Bohu – nášmu nebeskému Otcovi a stvoriteľovi, od ktorého sme sa naším hriechom oddelili. Prinavrátiť sa môžeme len vierou v Ježiša Krista, vierou že On za nás zaplatil výkupné za trest ktorí sme si zaslúžili. Keď v neho uveríme a požiadame ho aby nám to odpustil a aby sa stal On naším Pánom. On to veľmi rád urobí. Veď preto trpel na kríži. A potom sme už Bože deti, lebo boh sa na nás pozerá cez Ježiša. Ježišova spravodlivosť a bezhriešnosť sa stáva aj našou, preto Boh môže zrazu prebývať v niekom tak skazenom ako sme my! Chápete tomu? To je úžasné. Preto je Ježišova obeť na kríži a jej prijatie tak dôležité. Lebo my sa svojou snahou ani dobrými skutkami nemáme šancu vyšplhať k Bohu. Ale keď uveríme a dáme celý svoj život Jeho synovi Ježišovi, vtedy sám Boh príde k nám a začne v nás prebývať. Lebo sme v Božích očiach už úplne čistý keďže sa na nás pozerá cez jeho bezhriešneho syna Ježiša. A keď On je už v našich životoch, prebýva v nás – a my sme jeho chrámom – tak čo je, čo by On nechcel a nemohol zmeniť v našich životoch? Vrátane závislosti na pornografii.  Nehovorím, že bez Ježiša sa nedá dostať z pornografie, mnohí to dokázali, či silou vôle či inými pomôckami. Tak isto fajčiť sa dá prestať bez Ježiša. No ťažko povedať či ich to stále neťahá späť. Ani samy ani nikto a nič nás nemôže navždy oslobodiť od otroctva hriechu a dať nám nový život. A nikto iný nám nemôže odpustiť hriechy iba ten ktorý žil dokonalý život a stal sa hriechom za nás. On je jediná cesta k nebeskému otcovi – do večného života.    Možno sa ti už darí vyhrávať nad pornografiou, ale máš úplnú slobodu? Hoci je satan potláčaní, on sa nevzdá a možno časom príde ešte s novou silou a premôže ťa. Avšak nech sa akokoľvek snaží už nikdy ťa nepremôže keď to miesto ktoré mal satan (diabol – ten zlý) v tvojom živote, nahradí niekto iný – niekto oveľa silnejší – Duch Svätý. Preto uverme celým srdcom v Ježiša Krista, že len On a nikto a nič iné nemôže spraviť aby sme mali odpustené hriechy a očistené srdce a zmenený život. Odovzdajme mu celý svoj život, a keď to urobíme, začne v nás prebývať Ducha Svätý a On bude robiť generálne upratovanie v našich životoch. To je len začiatok nového života – života s Kristom. On vstúpi do našich životov avšak ak budeme plniť svoju myseľ, svoje oči, svoj život vecami ktoré nás vedú od života s Bohom, tak potom sa stane že ten zlý bude mať opäť miesto v našich životoch a možno nás stiahne aj späť do pornografie, dokonca možno do horších vecí. „Preto ak ste boli vzkriesení s Kristom (to sa myslí vtedy keď sme začali nový život s Kristom) hľadajte to čo je hore, kde Kristus sedí na pravici Božej. Myslite na to, čo je hore, a nie na to, čo je na zemi. Veď ste umreli (...náš starý človek umrel a žijeme nový život) a váš život je skrytý s Kristom v Bohu.“   (Nová zmluva, list Kolosenským 3:1-3). Ak už patríme Jemu, potrebujeme viac a viac spoznávať nášho Pána, tráviť s Ním čas, rozprávať sa s Ním o všetkom, čítať si Bibliu cez ktorú On k nám hovorí, a navštevovať spoločenstvo kresťanov alebo sa stretávať aspoň s jedným kresťanom o ktorom vieme, že naozaj žije s Bohom, že nasleduje Krista, nie len že je nejakým náboženským človekom, ale že je človekom ktorý je zrelý kresťan, taký nám môže veľa pomôcť, vysvetliť niečo z Biblie čo nerozumieme, modliť sa za nás... Teraz som vďaka Pánovi slobodní od pornografie a sebaukájania a som mu vďační aj za priateľku ktorú mi dal (ktorá verím že raz bude mojou manželkou). Som rád že je to úplne iný život ako bol ten život bez Neho. A to tak isto iný aj vo vzťahu. Lebo aj v našom vzťahu nás chráni od zlých žiadostí. A je aj úžasné že o všetkom môžeme spolu s priateľkou hovoriť a modliť sa za rôzne problémy..., tak isto sa ani nemusím hanbiť za moju minulosť s pornografiou pred svojou priateľkou, pretože to je len minulosť, ktorú Ježiš zahladil a dal mi nový život (veď v Ňom sme nové stvorenie). Či sme napáchali toho viac či menej či sme boli závislí na pornografii, či nie, každý z nás, ktorý sme prijali Krista je už nové stvorenie a to Božie deti chápu, a preto sa nemusím za to hanbiť ani ja. Dokonca mi moja priateľka povedala, že mala podobnú minulosť ale tiež pred tým ako Ježiš prišiel do jej života. Ospravedlňujem sa, že to je také dlhé, ale je ťažko povedať vám to v skratke. Modlím sa, aby Boh aj cez tento blog hovoril k tým čo to potrebujú počuť a mohli mať slobodu v Kristovi. Ak sa to sem dá, a budete mať nejaké otázky alebo nebodaj námietky, alebo čokoľvek, budem rád keď mi napíšete.
Winamp, iTunes Windows Media Player Real Player QuickTime