Prečo je panenstvo stále žiadané

Dôvody, prečo je panenstvo u dievčat stále pozitívne očakávané v kruhoch pravoverných mužov i žien, je viacero, ale v podstate by sa dali nasledujúce charakteristiky zhrnúť z troch hlavných hľadísk t.j. duchovného, duševného a telesného. Čo by mohlo byť viac vierohodné ako odkaz od samotného Otca, ktorého posolstvo sa ohľadom daného aspektu nachádza vo svätom písme na viacerých miestach. Konkrétne citáty tu uvádzať nebudem, avšak určite sa nedá nespomenúť šieste Božie prikázanie. Ďalej sú podľa mňa veľkými pozitívami znížená šanca rozchodu počas chodenia, prechovávanie oveľa väčšieho rešpektu voči mladej žene s rozhodnutím zotrvať v čistote, ďalej intenzívnejšie prežívanie viery v sviatosti manželstva po sobáši s takýmto dievčaťom. Nesmie sa ale zabúdať i na výchovu spoločných detí, kde sa takýto prístup pred manželstvom veľmi pozitívne zúročí vo forme čistého svedomia pred vlastnými deťmi, resp. bez výčitiek o všelijakých nepremyslených prešľapoch, keď raz by deti dospievali, adolescencie a zaujímalo by ich aký život v ich veku viedli ich rodičia a ako sa otec a mama navzájom spoznali atď. Takisto by tu bol i priestor pre posolstvo o predmanželskej čistote, samozrejme ale konečné rozhodnutie by museli urobiť deti samé, pretože ovplyvniť všetko už v našej moci nie je a Pán má s každým z nás svoje plány. Ale čisté svedomie ako také by platilo stále. Záverom k duchovnej perspektíve by som uviedol i môj osobný stimul a to je tajomstvo ženskosti, ktoré si každá takáto dievčina so sebou nesie. Tajomstvo, ktoré muž veľmi rád postupne objavuje, ale ktoré z veľkej väčšiny zostane až do sobáša skryté. Teraz by som prešiel k stanovisku psychologickému. Určite už tu k tejto ankete odzneli niektoré body, ktoré sa chystám uviesť, ale to v konečnom dôsledku vôbec nevadí ak budú opätovne spomenuté, aspoň môžem ukázať ucelenú mozaiku a nie iba jej jednotlivé kamienky. Repetitio est mater studiorum. Bez pochýb by malo najprv odznieť, že dôvod, prečo si hľadám dievča pannu je ten, že nezažila zranenie. Každý vzťah totiž v človeku zanechá hlboké stopy. Určite každý z nás pozná, že už len rozpad takého kamarátstva môže zanechať hlbokú jazvu. Len ťažko sa dá s takouto nepríjemnou situáciou vysporiadať.  O čo ťažšie to ale musí byť po rozpade vzťahu založeného na intimite? Určite ale neodsudzujem takýchto ľudí, nie sú o nič lepší ani horší ako my, ktorí sme takéto niečo nezažili. Cítim to však tak, že by to bola pre mňa i napriek tomu veľmi ťažká prekážka a i dané dievča by bolo bez pochýb  nedôverčivé. Ale určite by sa jej prekonávali bariéry oveľa ľahšie s chlapcom, ktorý zažil niečo podobné ako ona a podobne prežíva túto situáciu. Chcem ale podotknúť, že od svojej budúcej manželky by som neočakával viac ako som schopný očakávať sám od seba, inak by som bol pokrytec. Keďže vzťah by nebol len o mne alebo len o nej, ale o nás oboch, tak ďalšou výhodou je väčší priestor vzájomného spoznávania sa počas chodenia – povahové črty, záujmy, prežívanie spoločných chvíľ a prekonávanie prekážok a keďže nikto nie je dokonalý, tak aj riešenie spoločných konfliktov. Možno to teraz bude vyzerať, že sa znova opakujem, ale tieto podnety budú zohľadnené skôr z duševnej perspektívy. Chodenia s pannou by som vnímal ako menej napäté a s väčšou otvorenosťou v interpersonálnych vzťahoch.  Tretím bodom je poňatie výhod panenstva z hľadiska telesnosti. Určite by sa tento úsek dal označiť i pojmom „praktický.“ Tu by som úvodom spomenul hneď jeden mýtus, ktorý sa zvykol pri otázke panenstva zaužívať, a ktorý sa odjakživa používal ako dôkaz čistoty a jedná sa o jednu anatomickú štruktúru – hymen. Stručne sa dá jeho opodstatnenosť vyvrátiť, že jeho neporušenosť nedokazuje sexuálnu neskúsenosť, pretože v dnešnom svete chaosu a perverzie existuje veľa alternatívnych nepreukázateľných praktík. Ale človek s vierou, čistým srdcom a obozretnosťou by mal spoznať či je v živote jeho priateľky podľa jeho uváženia všetko v poriadku. Výhodou sexuálnej neskúsenosti oboch je aj fakt, že taje vášne sú na oboch stranách vzájomne objavované na podobnej úrovni a bez výčitiek a myšlienok na nejakú svoju „neshopnosť.“ Následne treba spomenúť, že predmanželská zdržanlivosť by zaručila, že sex by sa tak ľahko nestal nejakým „nudným stereotypom“ po vstupe do manželstva a i sám sobáš ako taký by bol vrelo očakávanou životnou skúsenosťou a nehrozilo by, že ani z tohto hľadiska by sa stal iba akousi formalitou. Takisto tu sú aj významné praktické dôvody. Odstraňuje sa obava z prenesenia pohlavných chorôb a iných infekcií, nehovoriac i o odstránení obáv z „neplánovaného tehotenstva,“  ktoré prináša neviazaný štýl spolužitia. V manželstve sú naopak ratolesti s láskou a radosťou vítané ako noví členovia rodiny. Sú tu ešte ľudia, ktorí si vážia hodnoty ako je predmanželská čistota a Božie zákony? Je tu na spoločenskej scéne i napriek prevládajúcemu morálnemu marazmu priestor pre takých ľudí? Bez pochýb je odpoveďou na obidve otázky „áno!“ To že naokolo je v každej sfére nášho každodenného života vidno rapídne odkláňanie sa od Boha, nás neoprávňuje, aby sme sa oddali nasledovaniu zhubných „pôvabov“ satana, ktoré na prvý pohľad pôsobia veľmi lákavo, nuž z dlhodobého hľadiska ušliapavajú dôstojnosť nielen duše jednotlivca, ale i všetkých naokolo. Boh nám dal slobodnú vôľu a je iba na nás, či Ho aj naozaj chceme nasledovať žiť podľa Jeho pravidiel. Nikto nepovedal, že to je cesta ľahká, preto iba málo vecí, ktoré nás môžu v konečnom dôsledku urobiť skutočne šťastnými sa nedosahujú jednoducho. Čo nám preto z tohto posolstva vyplýva? A čo bolo cieľom tejto „eseje“? Že stále jestvuje nádej prečo si šetriť tento výnimočný dar pre svojho vyvoleného do svadby a dokonca v mnohých prípadoch samotní muži sú ochotní kvôli svojim nastávajúcim počkať. Preto vás milé dievčatá v priateľskom duchu vyzývam ako jeden z tých, ktorí čakajú, aby ste zotrvali v zachovaní si svojej čistoty, pretože určite to nerobíte zbytočne, Boh by vám inak toto významné životné odhodlanie nevnukol nadarmo. Je to úctyhodná cesta. Určite ale musíte byť obozretné a naozaj trvať na svojom rozhodnutí, iba tak spoznáte toho pravého.
Ružové Blogy
Loading ...
Loading ...
Ružové Blogy

Prečo je panenstvo

stále žiadané

Dôvody, prečo je panenstvo u dievčat stále pozitívne očakávané v kruhoch pravoverných mužov i žien, je viacero, ale v podstate by sa dali nasledujúce charakteristiky zhrnúť z troch hlavných hľadísk t.j. duchovného, duševného a telesného. Čo by mohlo byť viac vierohodné ako odkaz od samotného Otca, ktorého posolstvo sa ohľadom daného aspektu nachádza vo svätom písme na viacerých miestach. Konkrétne citáty tu uvádzať nebudem, avšak určite sa nedá nespomenúť šieste Božie prikázanie. Ďalej sú podľa mňa veľkými pozitívami znížená šanca rozchodu počas chodenia, prechovávanie oveľa väčšieho rešpektu voči mladej žene s rozhodnutím zotrvať v čistote, ďalej intenzívnejšie prežívanie viery v sviatosti manželstva po sobáši s takýmto dievčaťom. Nesmie sa ale zabúdať i na výchovu spoločných detí, kde sa takýto prístup pred manželstvom veľmi pozitívne zúročí vo forme čistého svedomia pred vlastnými deťmi, resp. bez výčitiek o všelijakých nepremyslených prešľapoch, keď raz by deti dospievali, adolescencie a zaujímalo by ich aký život v ich veku viedli ich rodičia a ako sa otec a mama navzájom spoznali atď. Takisto by tu bol i priestor pre posolstvo o predmanželskej čistote, samozrejme ale konečné rozhodnutie by museli urobiť deti samé, pretože ovplyvniť všetko už v našej moci nie je a Pán má s každým z nás svoje plány. Ale čisté svedomie ako také by platilo stále. Záverom k duchovnej perspektíve by som uviedol i môj osobný stimul a to je tajomstvo ženskosti, ktoré si každá takáto dievčina so sebou nesie. Tajomstvo, ktoré muž veľmi rád postupne objavuje, ale ktoré z veľkej väčšiny zostane až do sobáša skryté. Teraz by som prešiel k stanovisku psychologickému. Určite už tu k tejto ankete odzneli niektoré body, ktoré sa chystám uviesť, ale to v konečnom dôsledku vôbec nevadí ak budú opätovne spomenuté, aspoň môžem ukázať ucelenú mozaiku a nie iba jej jednotlivé kamienky. Repetitio est mater studiorum. Bez pochýb by malo najprv odznieť, že dôvod, prečo si hľadám dievča pannu je ten, že nezažila zranenie. Každý vzťah totiž v človeku zanechá hlboké stopy. Určite každý z nás pozná, že už len rozpad takého kamarátstva môže zanechať hlbokú jazvu. Len ťažko sa dá s takouto nepríjemnou situáciou vysporiadať.  O čo ťažšie to ale musí byť po rozpade vzťahu založeného na intimite? Určite ale neodsudzujem takýchto ľudí, nie sú o nič lepší ani horší ako my, ktorí sme takéto niečo nezažili. Cítim to však tak, že by to bola pre mňa i napriek tomu veľmi ťažká prekážka a i dané dievča by bolo bez pochýb  nedôverčivé. Ale určite by sa jej prekonávali bariéry oveľa ľahšie s chlapcom, ktorý zažil niečo podobné ako ona a podobne prežíva túto situáciu. Chcem ale podotknúť, že od svojej budúcej manželky by som neočakával viac ako som schopný očakávať sám od seba, inak by som bol pokrytec. Keďže vzťah by nebol len o mne alebo len o nej, ale o nás oboch, tak ďalšou výhodou je väčší priestor vzájomného spoznávania sa počas chodenia – povahové črty, záujmy, prežívanie spoločných chvíľ a prekonávanie prekážok a keďže nikto nie je dokonalý, tak aj riešenie spoločných konfliktov. Možno to teraz bude vyzerať, že sa znova opakujem, ale tieto podnety budú zohľadnené skôr z duševnej perspektívy. Chodenia s pannou by som vnímal ako menej napäté a s väčšou otvorenosťou v interpersonálnych vzťahoch.  Tretím bodom je poňatie výhod panenstva z hľadiska telesnosti. Určite by sa tento úsek dal označiť i pojmom „praktický.“ Tu by som úvodom spomenul hneď jeden mýtus, ktorý sa zvykol pri otázke panenstva zaužívať, a ktorý sa odjakživa používal ako dôkaz čistoty a jedná sa o jednu anatomickú štruktúru – hymen. Stručne sa dá jeho opodstatnenosť vyvrátiť, že jeho neporušenosť nedokazuje sexuálnu neskúsenosť, pretože v dnešnom svete chaosu a perverzie existuje veľa alternatívnych nepreukázateľných praktík. Ale človek s vierou, čistým srdcom a obozretnosťou by mal spoznať či je v živote jeho priateľky podľa jeho uváženia všetko v poriadku. Výhodou sexuálnej neskúsenosti oboch je aj fakt, že taje vášne sú na oboch stranách vzájomne objavované na podobnej úrovni a bez výčitiek a myšlienok na nejakú svoju „neshopnosť.“ Následne treba spomenúť, že predmanželská zdržanlivosť by zaručila, že sex by sa tak ľahko nestal nejakým „nudným stereotypom“ po vstupe do manželstva a i sám sobáš ako taký by bol vrelo očakávanou životnou skúsenosťou a nehrozilo by, že ani z tohto hľadiska by sa stal iba akousi formalitou. Takisto tu sú aj významné praktické dôvody. Odstraňuje sa obava z prenesenia pohlavných chorôb a iných infekcií, nehovoriac i o odstránení obáv z „neplánovaného tehotenstva,“  ktoré prináša neviazaný štýl spolužitia. V manželstve sú naopak ratolesti s láskou a radosťou vítané ako noví členovia rodiny. Sú tu ešte ľudia, ktorí si vážia hodnoty ako je predmanželská čistota a Božie zákony? Je tu na spoločenskej scéne i napriek prevládajúcemu morálnemu marazmu priestor pre takých ľudí? Bez pochýb je odpoveďou na obidve otázky „áno!“ To že naokolo je v každej sfére nášho každodenného života vidno rapídne odkláňanie sa od Boha, nás neoprávňuje, aby sme sa oddali nasledovaniu zhubných „pôvabov“ satana, ktoré na prvý pohľad pôsobia veľmi lákavo, nuž z dlhodobého hľadiska ušliapavajú dôstojnosť nielen duše jednotlivca, ale i všetkých naokolo. Boh nám dal slobodnú vôľu a je iba na nás, či Ho aj naozaj chceme nasledovať žiť podľa Jeho pravidiel. Nikto nepovedal, že to je cesta ľahká, preto iba málo vecí, ktoré nás môžu v konečnom dôsledku urobiť skutočne šťastnými sa nedosahujú jednoducho. Čo nám preto z tohto posolstva vyplýva? A čo bolo cieľom tejto „eseje“? Že stále jestvuje nádej prečo si šetriť tento výnimočný dar pre svojho vyvoleného do svadby a dokonca v mnohých prípadoch samotní muži sú ochotní kvôli svojim nastávajúcim počkať. Preto vás milé dievčatá v priateľskom duchu vyzývam ako jeden z tých, ktorí čakajú, aby ste zotrvali v zachovaní si svojej čistoty, pretože určite to nerobíte zbytočne, Boh by vám inak toto významné životné odhodlanie nevnukol nadarmo. Je to úctyhodná cesta. Určite ale musíte byť obozretné a naozaj trvať na svojom rozhodnutí, iba tak spoznáte toho pravého.
Winamp, iTunes Windows Media Player Real Player QuickTime