Predmanželský sex z pohľadu kresťanského

psychológa.

Mnohí sa domnievajú, že konzumácia manželského vzťahu teda sexuálneho života pred uzavretím manželstva je naprosto v poriadku, keď sa dvaja mladí ľudia majú radi a vedia, že čoskoro uzavrú manželstvo i oficiálne pred úradmi alebo v cirkvi. Tento trend sa dostal aj do kresťanských spoločenstiev a cirkvi a väčšina mladých ľudí to pokladá za naprosto normálne. Čo nie je v poriadku s takýmto chápaním predmanželského sexuálneho života? 1. Nepochopenie podstaty Božieho Slova, ktoré hovorí o predmanželskom sexuálnom vzťahu ako o smilstve, teda o hriechu, ktorý nas oddelí od Božej priazne a neumožní nám prístup k Bohu. Teda ak by sme sa aj modlili v takomto neposvätení, tak naše modlitby namajú odpovede. 2. Nepochopenie podstaty manželskej zmluvy, ktorou sa novomanželia zaväzujú mať všetko spoločné, aj meno, navzájom sa milovať, chrániť, v dobrom i zlom, v chorobe či v zdravi, v bohatstve alebo chudobe a stať sa jedným telom. Takáto zmluva sa deje pred svedkami a autoritou cirkvi alebo štátu a potvrdzuje sa podpismi a má záväzný charakter. Väčšinou je sprevádzaná vyprosením Božieho požehnania pre novomanželov. V prípade neuzavretia manželskej zmluvy vzťah dvoch mladých ľudí je nezáväzný, teda môže sa kedykoľvek bez následkov rozpadnúť, no predovšetkým tu chýba požehnanie od Boha, lebo toto vyprosenie požehnania vzťahu tu nikto neurobil. 3. Ak mladí ľudia konzumujú sex pred manželstvom, vždy k tomu pristupuje pocit viny, ktorý jednoznačne signalizuje prítomnosť hriechu, no je to aj silná negatívna emócia, ktorá sa spája, asociuje s niečím, čo má byť pozitívne, čo má mať charakter rozkoše. Z psychologického aspektu ak sa dostáva negatívna a pozitívna emócia na rovnakú úroveň, tak sa obidve postupne oslabujú, teda neutralizujú. Inak povedané pocit viny slabne a postupne sa stratí a pocit rozkoše tiež slabne a postupne sa stráca. (Toto je známe najmä u žien, že strácajú intenzitu orgazmu.) Dve protichodné emócie by nemali byť súčasťou sexuálneho života dvoch partnerov, ak chceme aby mali dlhoročný-celoživotný vzťah a požehnaný sexuálny život. 4. Tak isto často sa pridružuje pri predmanželskom sexuálnom vzťahu strach s možného otehotnenia, pretože žiadna z antikoncepčných metód nie je úplne dokonalá. Otehotnenie pred uzavretím manželstva komplikuje život a často plodí deti so syndrómom odmietnutia. Znova sa tu pridružuje negatívna emócia spolu s niečím, čo by malo mať len pozitívny charakter. 5. Promiskuitný spôsob života pred manželstvom vytvára ďaleko väčší predpoklad k porovnávaniu partnerov s predchádzajúcimi partnermi, dennému snívaniu, a skratovému riešeniu konfliktov partnerov a omnoho častejšiemu rozpadu vzťahu. S každým sexuálnym vzťahom s partnermi z minulosti vznikla fyzická, emocionálna, no najmä duchovná väzba, o ktorej Slovo Božie hovorí ako o zviazanosti na zemi i na nebi. Občas sa tieto väzby v predstavách vracajú a oslabujú súčasný vsťah partnerov. Ak niekto takýmto spôsobom života žil, potrebuje najprv duchovne rozviazať minulé vzťahy. Toto potrebuje urobiť s kňazom, kazateľom alebo kresťanským poradcom, ktorí vedia ako rozviazať minulé vzťahy. Ako by to malo byť optimálne, aby dvaja mladí ľudia mohli mať skutočne pekný a požehnaný manželský život? 1. Poznať pravdu Božieho Slova, čo je manuál pre úspešný a šťastný život. Pravda evanjelia vyslobodzuje z otroctva a rôznych závislostí. 2. Vstupovať do manželstva ako panna a panic. To znamená, že by nemali mať pred manželstvom sexuálny život. Takéto manželstvá majú veľmi malú pravdepodobnosť, že sa rozpadnú a rozvedú. 3. Počkať na požehnanie manželského vzťahu od Boha. Dovoľte, aby kňaz, duchovný, či kazateľ vyprosil požehnanie od Boha pre váš vzťah pri vstupe do manželstva. Sexuálny život bude omnoho krajší, prinesie neurofyziologickú stabilitu a trvalú rozkoš a radosť do vzťahu. 4. Obaja partneri budú prežívať orgazmus v manželstve a budú mať celoživotnú radostnú a napĺňajúcu sexuálnu aktivitu. 5. V manželstve partneri nebudú mať pri sexe pocit viny alebo strachu. Teda nebudú sa pridružovať pri rozkoši a orgazme negatívne emócie, ktoré majú dlhodobo deštruktívny charakter na sexuálny život. Ak už mladí ľudia z nevedomosti či nezdržanlivosti mali sexuálny predmanželský vzťah, je treba urobiť pokánie, teda vyznať tento hriech smilstva Bohu a vedome zastaviť predmanželský pomer dovtedy, kým uzavrú manželskú zmluvu a prijmú požehnanie od Boha. Zdržiavanie sa pred manželstvom prospeje vzájomnému vzťahu a budú sa viac tešiť na požehnanú konzumáciu sexuálneho života bez strachu a pocitu viny. Dr. Ľubomír Lacho sa venuje psychologickému poradenstvu 30 rokov. V rokoch 1975 - 1989 pracoval ako klinický a forenzný psychológ vo Fakultnej nemocnici v Bratislave. V lete 1989 bol zo Slovenska vyhostený ako nežiadúci, kvôli kresťanským aktivitám. Prednedávnom sa vrátil z USA, kde posledných 16 rokov žil a 15 rokov pracoval ako kresťanský poradca. Je vyše 30 rokov šťastne ženatý a má tri dospelé deti. Pozri tiež rozhovor s dr. Lachom v časopise Miriam s názvom Sex náš každodenný Tento článok v PDF
Ružové Blogy
Loading ...
Loading ...
Ružové Blogy

Predmanželský sex z

pohľadu

kresťanského

psychológa.

Mnohí sa domnievajú, že konzumácia manželského vzťahu teda sexuálneho života pred uzavretím manželstva je naprosto v poriadku, keď sa dvaja mladí ľudia majú radi a vedia, že čoskoro uzavrú manželstvo i oficiálne pred úradmi alebo v cirkvi. Tento trend sa dostal aj do kresťanských spoločenstiev a cirkvi a väčšina mladých ľudí to pokladá za naprosto normálne. Čo nie je v poriadku s takýmto chápaním predmanželského sexuálneho života? 1. Nepochopenie podstaty Božieho Slova, ktoré hovorí o predmanželskom sexuálnom vzťahu ako o smilstve, teda o hriechu, ktorý nas oddelí od Božej priazne a neumožní nám prístup k Bohu. Teda ak by sme sa aj modlili v takomto neposvätení, tak naše modlitby namajú odpovede. 2. Nepochopenie podstaty manželskej zmluvy, ktorou sa novomanželia zaväzujú mať všetko spoločné, aj meno, navzájom sa milovať, chrániť, v dobrom i zlom, v chorobe či v zdravi, v bohatstve alebo chudobe a stať sa jedným telom. Takáto zmluva sa deje pred svedkami a autoritou cirkvi alebo štátu a potvrdzuje sa podpismi a má záväzný charakter. Väčšinou je sprevádzaná vyprosením Božieho požehnania pre novomanželov. V prípade neuzavretia manželskej zmluvy vzťah dvoch mladých ľudí je nezáväzný, teda môže sa kedykoľvek bez následkov rozpadnúť, no predovšetkým tu chýba požehnanie od Boha, lebo toto vyprosenie požehnania vzťahu tu nikto neurobil. 3. Ak mladí ľudia konzumujú sex pred manželstvom, vždy k tomu pristupuje pocit viny, ktorý jednoznačne signalizuje prítomnosť hriechu, no je to aj silná negatívna emócia, ktorá sa spája, asociuje s niečím, čo má byť pozitívne, čo má mať charakter rozkoše. Z psychologického aspektu ak sa dostáva negatívna a pozitívna emócia na rovnakú úroveň, tak sa obidve postupne oslabujú, teda neutralizujú. Inak povedané pocit viny slabne a postupne sa stratí a pocit rozkoše tiež slabne a postupne sa stráca. (Toto je známe najmä u žien, že strácajú intenzitu orgazmu.) Dve protichodné emócie by nemali byť súčasťou sexuálneho života dvoch partnerov, ak chceme aby mali dlhoročný-celoživotný vzťah a požehnaný sexuálny život. 4. Tak isto často sa pridružuje pri predmanželskom sexuálnom vzťahu strach s možného otehotnenia, pretože žiadna z antikoncepčných metód nie je úplne dokonalá. Otehotnenie pred uzavretím manželstva komplikuje život a často plodí deti so syndrómom odmietnutia. Znova sa tu pridružuje negatívna emócia spolu s niečím, čo by malo mať len pozitívny charakter. 5. Promiskuitný spôsob života pred manželstvom vytvára ďaleko väčší predpoklad k porovnávaniu partnerov s predchádzajúcimi partnermi, dennému snívaniu, a skratovému riešeniu konfliktov partnerov a omnoho častejšiemu rozpadu vzťahu. S každým sexuálnym vzťahom s partnermi z minulosti vznikla fyzická, emocionálna, no najmä duchovná väzba, o ktorej Slovo Božie hovorí ako o zviazanosti na zemi i na nebi. Občas sa tieto väzby v predstavách vracajú a oslabujú súčasný vsťah partnerov. Ak niekto takýmto spôsobom života žil, potrebuje najprv duchovne rozviazať minulé vzťahy. Toto potrebuje urobiť s kňazom, kazateľom alebo kresťanským poradcom, ktorí vedia ako rozviazať minulé vzťahy. Ako by to malo byť optimálne, aby dvaja mladí ľudia mohli mať skutočne pekný a požehnaný manželský život? 1. Poznať pravdu Božieho Slova, čo je manuál pre úspešný a šťastný život. Pravda evanjelia vyslobodzuje z otroctva a rôznych závislostí. 2. Vstupovať do manželstva ako panna a panic. To znamená, že by nemali mať pred manželstvom sexuálny život. Takéto manželstvá majú veľmi malú pravdepodobnosť, že sa rozpadnú a rozvedú. 3. Počkať na požehnanie manželského vzťahu od Boha. Dovoľte, aby kňaz, duchovný, či kazateľ vyprosil požehnanie od Boha pre váš vzťah pri vstupe do manželstva. Sexuálny život bude omnoho krajší, prinesie neurofyziologickú stabilitu a trvalú rozkoš a radosť do vzťahu. 4. Obaja partneri budú prežívať orgazmus v manželstve a budú mať celoživotnú radostnú a napĺňajúcu sexuálnu aktivitu. 5. V manželstve partneri nebudú mať pri sexe pocit viny alebo strachu. Teda nebudú sa pridružovať pri rozkoši a orgazme negatívne emócie, ktoré majú dlhodobo deštruktívny charakter na sexuálny život. Ak už mladí ľudia z nevedomosti či nezdržanlivosti mali sexuálny predmanželský vzťah, je treba urobiť pokánie, teda vyznať tento hriech smilstva Bohu a vedome zastaviť predmanželský pomer dovtedy, kým uzavrú manželskú zmluvu a prijmú požehnanie od Boha. Zdržiavanie sa pred manželstvom prospeje vzájomnému vzťahu a budú sa viac tešiť na požehnanú konzumáciu sexuálneho života bez strachu a pocitu viny. Dr. Ľubomír Lacho sa venuje psychologickému poradenstvu 30 rokov. V rokoch 1975 - 1989 pracoval ako klinický a forenzný psychológ vo Fakultnej nemocnici v Bratislave. V lete 1989 bol zo Slovenska vyhostený ako nežiadúci, kvôli kresťanským aktivitám. Prednedávnom sa vrátil z USA, kde posledných 16 rokov žil a 15 rokov pracoval ako kresťanský poradca. Je vyše 30 rokov šťastne ženatý a má tri dospelé deti. Pozri tiež rozhovor s dr. Lachom v časopise Miriam s názvom Sex náš každodenný Tento článok v PDF
Winamp, iTunes Windows Media Player Real Player QuickTime