Rozvádzajte sa, je to “in”

Všetky práva vyhradené. Prosím, NEKOPÍRUJTE TENTO TEXT NA INÉ WEBY !!! Text je nedokončený koncept a je stále spracovávaný. Pozor obsahuje sexuálne prvky, opisy pohlavného styku a mnohé nekorektné prvky. Nie je vhodný pre citlivé povahy a ľudí so sklonmi k depresiám a psychickým poruchám. Článok nemusí odrážať postoje webmastrov stránok. Článok je cielený pre mladých slobodných veriacich mužov pred 30 ale aj všetkých čo sa neboja pozrieť na realitu všade okolo ... Mar 10-10  Preto opustí človek svojho otca i mať a bude sa pridŕžať svojej ženy.   8  A tí dvaja budú jedno telo, takže už nie sú dvoje, ale jedno telo.   9  Čo tedy Bôh spojil, človek nech nerozlučuje!   10  Potom v dome sa ho zase opýtali jeho učeníci o tej veci.   11  A povedal im: Ktokoľvek by prepustil svoju ženu a vzal by si za ženu inú, dopúšťa sa pri nej cudzoložstva;   12  a keby žena prepustila svojho muža a vydala by sa za iného, cudzoloží.   … ale známy zo zboru sa rozviedol, zobral si mladšiu, dáva o tom obrázky na facebook, ako je šťastný a …Boh je láska, nie? Určite to nebude mať žiadne následky. Aj ja chcem mať mladšiu ako som to videl v porne a nechcem riešiť veci, čo už roky smrdia v našej rodine … Boh nie je “láska” Keď vám do nekonečna budú opakovať lož, že “Boh je láska”, zabijú vás a vybudujú človeka bez chrbtovej kosti. Preto máme v našich zboroch toľko rozvodov, toľko homosexuálov, miesto skutočných mužov  -  zženštelých nevyzretých chlapcov po tridsiatke, neschopných vybudovať trvalý a pevný vzťah, preto sa to všetko v cirkvách skôr ponáša na Ez 8 ako na cirkev, lebo veď …. Boh je tá “láska” … a ty nesmieš nikoho súdiť (to znamená - nehovor o hriechu) To, že Boh je láska je polopravda. Boh je zároveň aj zákon a vykonávateľ súdu. A toto ti už nepovedia. To znamená, mnoho z tých mizérií čo ťa stíha v živote je preto, lebo nechápeš že existuje vôbec niečo také ako zákon. Boh je predsa láska a ty si teda môžeš robiť čo chceš, Boh by ti mal všetko dať. Veď Ťa miluje. Podľa Písma by si ale mal skoncovať s neprávosťou v Tvojom živote, perverzom, smilstvom, homosexualitou ale to predsa nemôžeš, lebo teba pravda uráža. A predsa nemôže byť pravda niečo, čo teba uráža, nie ? Pravda je predsa tak "tendenčná" … Dnes máme teda zbory kde ťa rozvedú, "požehnajú tvoj nový sobáš" a dve manželky jedného a toho istého muža sa v tom zbore normálne stretávajú :) Tá prvá manželka je braná podľa miery toho, ako "odpustila" tej druhej a dokáže s tou druhou “v láske” komunikovať. Ak sa to podarí, miestny pastor to prezentuje ako víťazstvo, že ako "pekne" komunikujú v “láske” ... No a toto je presne tá “láska” ktorou Boh nie je …. Je úplne jedno čo nejaký Ježiš hovoril v Mat 10-11 o rozvodoch, teda že tvoj druhý sobáš je NEPLATNÝ a je to čisté smilstvo. Dôležité je aby prvá žena s dvoma alebo troma deťmi "odpustila" milenke, aby bola tá "láska" a v tej “láske” sa táto “trojka” znášala. Ozaj, kde ten bláznivý pastor bol keď sa rozvádzali ? Prečo nemal moc a ani múdrosť tomu zabrániť ? Aký to výsmech Ježišovi Kristovi a pľuvanec do tváre ľuďom, ktorí čakajú na svojho partnera kým sa vráti ...Toto sa deje tu na Slovensku. Čo toto šialenstvo spôsobilo ? No to, že Boh je “láska” ... Zámienky na rozvod sú vždy výsledkom neriešenia zásadných problémov a zlých rozhodnutí. Tie potom prechádzajú z roka na rok a jedného dňa vybuchnú. Máme dnes už aj “služby” kazateľov, ktorí vám rozvod odporučia, dokonca vás od vášho partnera rozviažu“ a „oslobodia“, aby ste si mohol vziať iného a ničiť život aj ďaľšieho partnera. Rozvod je v Biblii absolútne vylúčený, mimo prípadov ak vás partner podvedie, alebo ak sa váš neveriaci partner rozviesť chce. Ale z kontextu Písma jednoznačne vyplýva, že sa potom nemáte ženiť/vydať znova. Ja viem že sa o tom nekáže v cirkvi, aby ste sa nedotkol útlocitu nejakého už rozvedeného brata, veď vy druhý/tretí krát ženatí/vydatí “kresťania” ste takým “príkladom a vzorom” ako sa riešia manželské problémy a najmä “motiváciou” pre vaše okolie. “Ďakujeme” vám :( Prečítajme si teda jasne čo je v Písme: „Manželom však prikazujem - vlastne nie ja, ale Pán: nech žena neodchádza od muža - a ak by aj odišla, nech zostane nevydatá, alebo nech sa zmieri s mužom. A muž nech neprepúšťa ženu!“ (1Kor 7:10-11) Lukáš 16:18  Ktokoľvek prepustí manželku a vezme si inú, cudzoloží, a kto si prepustenú ženu vezme, cudzoloží. 1 Korintským 7:27 Viazaný si k žene? Nevyhľadávaj rozvod! Si bez ženy? Nehľadaj ženu! Rím 7:2-3  Lebo vydatá žena je priviazaná k živému mužovi zákonom. Ale keby muž zomrel, bola by oprostená zákona muža. 3 A tak tedy, kým žije muž, budú ju volať cudzoložnicou, keby bola ženou inému mužovi. Ale keby zomrel muž, slobodná je od zákona, aby nebola cudzoložnicou, keby bola pripojená inému mužovi. Ján 4:16 Na to jej povedal Ježiš: Iď, zavolaj svojho muža a prijdi sem! 17 Žena odpovedala a riekla mu: Nemám muža. Ježiš jej povedal: Dobre si povedala, že vraj nemám muža, 18 lebo si mala päť mužov, a ten, ktorého máš teraz, nie je tvoj muž. To si povedala pravdu. Mat:19-8  Nato Ježiš povedal: Mojžiš vám dovolil prepustiť manželku pre tvrdosť vášho srdca, ale od začiatku to nebolo tak.   9  Hovorím vám, že kto prepustí manželku, ak len nie pre smilstvo, a vezme si inú, cudzoloží. Mar 10-10  Preto opustí človek svojho otca i mať a bude sa pridŕžať svojej ženy.   8  A tí dvaja budú jedno telo, takže už nie sú dvoje, ale jedno telo.   9  Čo tedy Bôh spojil, človek nech nerozlučuje!   10  Potom v dome sa ho zase opýtali jeho učeníci o tej veci.   11  A povedal im: Ktokoľvek by prepustil svoju ženu a vzal by si za ženu inú, dopúšťa sa pri nej cudzoložstva;   12  a keby žena prepustila svojho muža a vydala by sa za iného, cudzoloží.   Ján 4:17Riekol jej: Choď, zavolaj si muža a príď sem! 17 I odpovedala žena: Nemám muža. Ježiš jej riekol: Správne si povedala, že nemáš muža; 18 lebo mala si piatich mužov, a ten, ktorého teraz máš, nie je ti mužom; to si správne povedala. (pozn. Rebeka, ten preklad je z časti zlý. KJV tam prekladá slovo “muž” slovom “husband”, to znamená manžel. Podľa KJV mala žena doslova 5 manželov (!!!) Podľa Ježiša ale, nijakí z nich jej manželom nebol) Skúste pochopiť, že manželstvo je koncipované Bohom ako vážna vec a plne záväzná zmluva a ľudia nie sú čínske výrobky, že si ich kúpite vo výpredaji a za dva roky zahodíte. Ak ste vstúpili do manželstva s neveriacim partnerom – je to vaša chyba. Ak ste vstúpili do manželstva s človekom ktorý robí len a len dlhy – je to vaša chyba. Ak s hlupákom, alkoholikom alebo sukničkárom, je to vaša chyba. Mala ste si to pripustiť a uvedomiť v dobe, keď ste s ním chodila. Ak vaše manželstvo nie je a ani nebolo postavené na Ježišovi – je to vaša zásadná a fatálna chyba. Ak ste sa vydala iba preto, aby ste sa vydala a teraz si nerozumiete, ste hlúpa. Treba pochopiť že brať Boha vážne v mladom veku je veľmi dôležité a poznať Jeho vôľu pri výbere partnera najkľúčovejšia vec vôbec. Rešpektovať Boha v období puberty a mladosti je najdôležitjšie zo všetkého. Toto ste mala robiť miesto predmanželského sexu … V rôznych kresťanských recenziách na internete mi padli sánky – všetci, skutočne všetci napríklad aj časopis ZOD, (čo som v šoku) opätovný sobáš pripúšťajú a sola scriptura asi platí iba ako hypotéza, kde sa nám to hodí. Je to neuveriteľné, dokonca vyšlo na youtube video od vynikajúceho evanjelistu A.B., v ktorom sa k tejto téme vyjadruje podľa spoločenskej objednávky. Asi rolu hrá aj strach z dvakrát ženatých a vydatých (http://youtu.be/AJ5fhk_XJic) Ako som si všimla, toto video v sekunde zdieľali duchovní, ktorí ináč jeho videá nikdy nezdieľajú .... a ktorí napriek všetkému tomu čo je v Písme, žehnali v zboroch druhé sobáše už rozvedených kresťanov.  Že máte tú drzosť vy zbabalci ich sobášiť. Ľuďom ktorí sa rozviedli a poctivo bojujú za svojho partnera, niekedy roky, ste tým napluli do tváre. Tým ktorí sa modlia a sú sami lebo berú Ježiša vážne, ste tým dobre podkúrili. Ich prísahu že budú s partnerom aj v zlom ste pošlapali a keď vám poviem že budete za to horieť v pekle som úplne blízko pravde. Vydať sa znova je ľahké, stačí si sadnúť za internet a do pol hodiny máte mužov koľko chcete. To zvládne každý hlupák. Hľadanie východísk chce ale múdrosť, rozhľad, odvahu, riešenia a modlitebný život spojený s dôverou v Boha. Toto by ste ale od naších návštevníkov zborov chceli veľa … K tomu nie ste v cirkvi vôbec vedený. Opätovným sobášom si síce zasexujete, ale zároveň odstrihnete akékoľvek riešenie v budúcnosti a spôsobíte absolútnu beznádej sebe aj svojím deťom, ak ich náhodou aj máte. Rozvod + opätovný sobáš je šialenstvo. Je to prehra na samom začiatku. Hriech, ktorý ak začnete, budú ho vaše deti opakovať. Zo starého zákona, najmä z Ezechiela je jasné, že Boh napriek veľmi ťažkým hriechom svojej nevesty, doslova perverzu, promiskuite, okultizmu a podobným nehanebnostiam, sa s ňou síce rozišiel, ale volal ju späť a nehľadal inú. Chcel jej odpustiť a začať odznova. Čakal a čakal pekne dlho … Toto sa volá VERNOSŤ v pravom slova zmysle a oddanosť. Je mi ľúto, že tento biblický kontext a obraz samotného manželstva nechávajú naši duchovní žehnaním už rozvedeným kresťanom dehonestovať, čím riedia pravú podstatu manželstva a zľahčujú jeho majestát. V prvom rade, manželstvo je obrazom Ježiša a jeho nevesty. Druhý sobáš v Biblii je teda logicky striktne zakázaný. Ježiš vás nevymení za iného/inú ak ste neverný … Ale čaká na vás a chce vám odpustiť. Je teda úplne logické, že ak sa oženíte alebo vydáte druhýkrát, úplne ste zničil biblickú symboliku manželstva a po „boome“  s vaším druhým manželským partnerom, nastanú po niekoľkých rokoch prekvapivo tie isté alebo podobné problémy. Je to preto, lebo váš prvý rozvod bol daný neriešením hriechu práve vo vašom živote, čo si samozrejme nechcete priznať, ale tieto veci fungujú úplne nezávisle na tom, či si to priznáte alebo nie. Satan tiež robí to, že vaše druhé manželstvo požehná, aby naviedol aj ostatných okolo vás čo majú problémy na rozvod. Čiže všetkým manželstvám na okolí ktoré majú problémy sa stanete „vzorom ako sa to robí” Tých dôvodov prečo sa rozpadávajú vzťahy nie je až tak veľa, sú asi štyri. 1. Nevyhľadávanie Božej vôle, (poctivé a úprimné) na začiatku keď spolu chodíme, či práve ten partner je Božou vôľou pre môj život. Budúci manželia robia všetko vtedy možné len toto nie. Ak spolu pred svatbou spávajú, to automaticky vylučuje, že im Boh bude hovoriť a z páru sa stáva dvojica, kde slepý vedie slepého do záhuby. 2. Ľudská hlúposť 3. Hriech 4. Veľké ego Dá sa povedať že megaproblém a základ rozvodov v manželstve je neochota riešiť dedičné väzby v rodine a hriech. Neochota sa úprimne posväcovať a rásť v Bohu. Nijaký alebo vlažný život s Bohom. Konflikty ktoré mali vaši rodičia a predkovia, všetky tie negatívne veci ako okultizmus, nezdar, rozvody, hádky, sexuálne úchylky, podvádzania, klamstvá, dlhy, alkoholizmus, samovražedné sklony  atď ... sa vo vašich životoch „VŽDY“ zopakujú, iba ak s tým nebudete denno – denne na modlitbách a pôstoch bojovať, aby ste to vyhnal preč, to sa vo vaších životoch, skrze prenosnosť dedičného hriechu proste zopakuje a ak budete bez rozumu a známosti - porazí vás to. prečo sa tak veľmi rozvodovosť v cirkvách rozmáha  … V cirkvi sú väčšinou duchovní, ktorí sa nimi stali z dôvodu rôznych nenaplnených ambícií alebo z kadejakých čudných dôvodov. Málo duchovných je tam preto, lebo práve toto po nich Boh chcel. Po pozíciách duchovných prahnú aj ľudia žijúci v okultnom svete, do čistej vody kvapkajú malé množstvá jedu a týmto živia ohlúpnutých návštevníkov zborov. To je vôbec najnebezpečnejšia skupina duchovných, lebo z tejto pozície môžu na ľudských dušiach tzv. kresťanov napáchať obrovské škody.  Druhá najnebezpečnejšia skupina sú ľudia, ktorí sa stali duchovnými z dôvodu že inde by proste nič nedosiahli, študovali teológiu,lebo sa tam dalo dostať bez skúšok a v cirkvi môžu zrazu viesť a ovládať tony ľudí, čo by inak nemohli. Títo ľudia nemusia škodiť naschvál, úplne stačí ak iba nevedia ako pomôcť. Nielenže im chýbajú základné vedomosti, oni dokonca bojujú proti akémukoľvek poznaniu čo hriech, dedičné sklony, kliatby v manželstve reálne sú a čo po čase spôsobia. Manželia v kríze potom v zbore nemajú za kým ísť, nikto zo zboru im nevie pomôcť a tak problémy dusia, ututlávajú, ženy ohovárajú svojich manželov na ženských skupinkách, so slzami v očiach vyrobia samé zo seba tie najväčšie chudery .... a "kresťanky" im na základe toho doporučia rozvod čo najskôr, potom druhý sobáš, lebo nič iné nedokážu. (za toto budete horieť v pekle - pozrite sa do očí tých detí ktoré tí manželia majú a pochopíte prečo) Muži sú zase tradične ticho a tradične neurobia nič : To dievča vpravo je s tým černochom zosobášená keď sa dotýkajú tak dôverne? Tá dievčina úplne vľavo je prečo odhalená? A aj tá vpravo ? Čo idú robiť, idú skákať ? Prečo tak propagujú medzirasové vzťahy ??? Kto toto vedie a o čo týmto ľuďom ide ? Keď sa budete niekedy rozvádzať, alebo mať vážne problémy, pomôžu vám ľudia ktorí vyzerajú akoby hulili trávu ? Konflikty v manželstve by mal riešiť teoreticky pastor zboru a staršovstvo.  Mal by to vedieť a mal by sa v tom vyznať. Mal by v tom byť úplný majster. Kde ale v naších skákacích cirkvách by toto vedeli ? Pokiaľ sú v ich zbore manželské konflikty vyriešia to tak, že na základe svojej nemohúcnosti a nevedomosti sami doporučia rozvod a navrhnú nový sobáš. Tým si umyjú ruky a vyhnú sa akejkoľvek námahe alebo strádaniu. To znamená, že ak máte v manželstve problémy, rozveďte sa. Veď sa rozviedol aj ten, aj henten a je ich čoraz viac, je to teda vlastne normálka a je len otázkou času, kedy budú verní manželia, ktorí budujú v rozvahe svoj vzťah vlastne na smiech a braní ako tí, čo si „neužili“, lebo namali okrem svojho partnera v posteli nikoho iného :( Veď prečo by som mal študovať Písmo a hľadať na kolenách s Bohom odpovede, hľadať múdrosť ako predísť rozvodu, prečo by ste sa mal namáhať a dožadovať v modlitbách Božej prítomnosti, prečo by ste sa mal vzdelávať a hľadať múdrosť, keď zaskákať v hilsong zbore si môžem predsa vždy, môžem predsa pozerať televízor alebo čítať nejaké hlúpe knihy … Prečo by som to robil, veď mám predsa kamaráta a ten mi na pive poradí … Načo by som sa vôbec snažil, veď ak ma moja žena nebaví, nájdem si inú, to je určite lepšie ako skúmať, namáhať sa a hľadať pracne východisko. Haleluja … Pastori, ktorých deti sa rozviedli a zobrali si druhého partnera: Jednoduchá logika, ak sa mohol rozviesť ich syn/dcéra “treba” ako otec žehnať druhý sobáš a potom vlastne každému kto sa rozvedie v “mojom” zbore. Je to preto lebo JA som zákon.
Ružové Blogy
Loading ...
Loading ...
 Pokračovanie Pokračovanie Pokračovanie
Winamp, iTunes Windows Media Player Real Player QuickTime
3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1

Rozvádzajte sa, je to

“in”

Všetky práva vyhradené. Prosím, NEKOPÍRUJTE TENTO TEXT NA INÉ WEBY !!! Text je nedokončený koncept a je stále spracovávaný. Pozor obsahuje sexuálne prvky, opisy pohlavného styku a mnohé nekorektné prvky. Nie je vhodný pre citlivé povahy a ľudí so sklonmi k depresiám a psychickým poruchám. Článok nemusí odrážať postoje webmastrov stránok. Článok je cielený pre mladých slobodných veriacich mužov pred 30 ale aj všetkých čo sa neboja pozrieť na realitu všade okolo ... Mar 10-10  Preto opustí človek svojho otca i mať a bude sa pridŕžať svojej ženy.   8  A tí dvaja budú jedno telo, takže už nie sú dvoje, ale jedno telo.   9  Čo tedy Bôh spojil, človek nech nerozlučuje!   10  Potom v dome sa ho zase opýtali jeho učeníci o tej veci.   11  A povedal im: Ktokoľvek by prepustil svoju ženu a vzal by si za ženu inú, dopúšťa sa pri nej cudzoložstva;   12  a keby žena prepustila svojho muža a vydala by sa za iného, cudzoloží.   … ale známy zo zboru sa rozviedol, zobral si mladšiu, dáva o tom obrázky na facebook, ako je šťastný a …Boh je láska, nie? Určite to nebude mať žiadne následky. Aj ja chcem mať mladšiu ako som to videl v porne a nechcem riešiť veci, čo už roky smrdia v našej rodine … Boh nie je “láska” Keď vám do nekonečna budú opakovať lož, že “Boh je láska”, zabijú vás a vybudujú človeka bez chrbtovej kosti. Preto máme v našich zboroch toľko rozvodov, toľko homosexuálov, miesto skutočných mužov  -  zženštelých nevyzretých chlapcov po tridsiatke, neschopných vybudovať trvalý a pevný vzťah, preto sa to všetko v cirkvách skôr ponáša na Ez 8 ako na cirkev, lebo veď …. Boh je tá “láska” … a ty nesmieš nikoho súdiť (to znamená - nehovor o hriechu) To, že Boh je láska je polopravda. Boh je zároveň aj zákon a vykonávateľ súdu. A toto ti už nepovedia. To znamená, mnoho z tých mizérií čo ťa stíha v živote je preto, lebo nechápeš že existuje vôbec niečo také ako zákon. Boh je predsa láska a ty si teda môžeš robiť čo chceš, Boh by ti mal všetko dať. Veď Ťa miluje. Podľa Písma by si ale mal skoncovať s neprávosťou v Tvojom živote, perverzom, smilstvom, homosexualitou ale to predsa nemôžeš, lebo teba pravda uráža. A predsa nemôže byť pravda niečo, čo teba uráža, nie ? Pravda je predsa tak "tendenčná" … Dnes máme teda zbory kde ťa rozvedú, "požehnajú tvoj nový sobáš" a dve manželky jedného a toho istého muža sa v tom zbore normálne stretávajú :) Tá prvá manželka je braná podľa miery toho, ako "odpustila" tej druhej a dokáže s tou druhou “v láske” komunikovať. Ak sa to podarí, miestny pastor to prezentuje ako víťazstvo, že ako "pekne" komunikujú v “láske” ... No a toto je presne tá “láska” ktorou Boh nie je …. Je úplne jedno čo nejaký Ježiš hovoril v Mat 10-11 o rozvodoch, teda že tvoj druhý sobáš je NEPLATNÝ a je to čisté smilstvo. Dôležité je aby prvá žena s dvoma alebo troma deťmi "odpustila" milenke, aby bola tá "láska" a v tej “láske” sa táto “trojka” znášala. Ozaj, kde ten bláznivý pastor bol keď sa rozvádzali ? Prečo nemal moc a ani múdrosť tomu zabrániť ? Aký to výsmech Ježišovi Kristovi a pľuvanec do tváre ľuďom, ktorí čakajú na svojho partnera kým sa vráti ...Toto sa deje tu na Slovensku. Čo toto šialenstvo spôsobilo ? No to, že Boh je “láska” ... Zámienky na rozvod sú vždy výsledkom neriešenia zásadných problémov a zlých rozhodnutí. Tie potom prechádzajú z roka na rok a jedného dňa vybuchnú. Máme dnes už aj “služby” kazateľov, ktorí vám rozvod odporučia, dokonca vás od vášho partnera rozviažu“ a „oslobodia“, aby ste si mohol vziať iného a ničiť život aj ďaľšieho partnera. Rozvod je v Biblii absolútne vylúčený, mimo prípadov ak vás partner podvedie, alebo ak sa váš neveriaci partner rozviesť chce. Ale z kontextu Písma jednoznačne vyplýva, že sa potom nemáte ženiť/vydať znova. Ja viem že sa o tom nekáže v cirkvi, aby ste sa nedotkol útlocitu nejakého už rozvedeného brata, veď vy druhý/tretí krát ženatí/vydatí “kresťania” ste takým “príkladom a vzorom” ako sa riešia manželské problémy a najmä “motiváciou” pre vaše okolie. “Ďakujeme” vám :( Prečítajme si teda jasne čo je v Písme: „Manželom však prikazujem - vlastne nie ja, ale Pán: nech žena neodchádza od muža - a ak by aj odišla, nech zostane nevydatá, alebo nech sa zmieri s mužom. A muž nech neprepúšťa ženu!“ (1Kor 7:10- 11) Lukáš 16:18  Ktokoľvek prepustí manželku a vezme si inú, cudzoloží, a kto si prepustenú ženu vezme, cudzoloží. 1 Korintským 7:27 Viazaný si k žene? Nevyhľadávaj rozvod! Si bez ženy? Nehľadaj ženu! Rím 7:2-3  Lebo vydatá žena je priviazaná k živému mužovi zákonom. Ale keby muž zomrel, bola by oprostená zákona muža. 3 A tak tedy, kým žije muž, budú ju volať cudzoložnicou, keby bola ženou inému mužovi. Ale keby zomrel muž, slobodná je od zákona, aby nebola cudzoložnicou,  keby bola pripojená inému mužovi. Ján 4:16 Na to jej povedal Ježiš: Iď, zavolaj svojho muža a prijdi sem! 17 Žena odpovedala a riekla mu: Nemám muža. Ježiš jej povedal: Dobre si povedala, že vraj nemám muža, 18 lebo si mala päť mužov, a ten, ktorého máš teraz, nie je tvoj muž. To si povedala pravdu. Mat:19-8  Nato Ježiš povedal: Mojžiš vám dovolil prepustiť manželku pre tvrdosť vášho srdca, ale od začiatku to nebolo tak.   9  Hovorím vám, že kto prepustí manželku, ak len nie pre smilstvo, a vezme si inú, cudzoloží. Mar 10-10  Preto opustí človek svojho otca i mať a bude sa pridŕžať svojej ženy.   8  A tí dvaja budú jedno telo, takže už nie sú dvoje, ale jedno telo.   9  Čo tedy Bôh spojil, človek nech nerozlučuje!   10  Potom v dome sa ho zase opýtali jeho učeníci o tej veci.   11  A povedal im: Ktokoľvek by prepustil svoju ženu a vzal by si za ženu inú, dopúšťa sa pri nej cudzoložstva;   12  a keby žena prepustila svojho muža a vydala by sa za iného, cudzoloží.   Ján 4:17Riekol jej: Choď, zavolaj si muža a príď sem! 17 I odpovedala žena: Nemám muža. Ježiš jej riekol: Správne si povedala, že nemáš muža; 18 lebo mala si piatich mužov, a ten, ktorého teraz máš, nie je ti mužom; to si správne povedala. (pozn. Rebeka, ten preklad je z časti zlý. KJV tam prekladá slovo “muž” slovom “husband”, to znamená manžel. Podľa KJV mala žena doslova 5 manželov (!!!) Podľa Ježiša ale, nijakí z nich jej manželom nebol) Skúste pochopiť, že manželstvo je koncipované Bohom ako vážna vec a plne záväzná zmluva a ľudia nie sú čínske výrobky, že si ich kúpite vo výpredaji a za dva roky zahodíte. Ak ste vstúpili do manželstva s neveriacim partnerom – je to vaša chyba. Ak ste vstúpili do manželstva s človekom ktorý robí len a len dlhy – je to vaša chyba. Ak s hlupákom, alkoholikom alebo sukničkárom, je to vaša chyba. Mala ste si to pripustiť a uvedomiť v dobe, keď ste s ním chodila. Ak vaše manželstvo nie je a ani nebolo postavené na Ježišovi – je to vaša zásadná a fatálna chyba. Ak ste sa vydala iba preto, aby ste sa vydala a teraz si nerozumiete, ste hlúpa. Treba pochopiť že brať Boha vážne v mladom veku je veľmi dôležité a poznať Jeho vôľu pri výbere partnera najkľúčovejšia vec vôbec. Rešpektovať Boha v období puberty a mladosti je najdôležitjšie zo všetkého. Toto ste mala robiť miesto predmanželského sexu … V rôznych kresťanských recenziách na internete mi padli sánky – všetci, skutočne všetci napríklad aj časopis ZOD, (čo som v šoku) opätovný sobáš pripúšťajú a sola scriptura asi platí iba ako hypotéza, kde sa nám to hodí. Je to neuveriteľné, dokonca vyšlo na youtube video od vynikajúceho evanjelistu A.B., v ktorom sa k tejto téme vyjadruje podľa spoločenskej objednávky. Asi rolu hrá aj strach z dvakrát ženatých a vydatých (http://youtu.be/AJ5fhk_XJic) Ako som si všimla, toto video v sekunde zdieľali duchovní, ktorí ináč jeho videá nikdy nezdieľajú .... a ktorí napriek všetkému tomu čo je v Písme, žehnali v zboroch druhé sobáše už rozvedených kresťanov.  Že máte tú drzosť vy zbabalci ich sobášiť. Ľuďom ktorí sa rozviedli a poctivo bojujú za svojho partnera, niekedy roky, ste tým napluli do tváre. Tým ktorí sa modlia a sú sami lebo berú Ježiša vážne, ste tým dobre podkúrili. Ich prísahu že budú s partnerom aj v zlom ste pošlapali a keď vám poviem že budete za to horieť v pekle som úplne blízko pravde. Vydať sa znova je ľahké, stačí si sadnúť za internet a do pol hodiny máte mužov koľko chcete. To zvládne každý hlupák. Hľadanie východísk chce ale múdrosť, rozhľad, odvahu, riešenia a modlitebný život spojený s dôverou v Boha. Toto by ste ale od naších návštevníkov zborov chceli veľa … K tomu nie ste v cirkvi vôbec vedený. Opätovným sobášom si síce zasexujete, ale zároveň odstrihnete akékoľvek riešenie v budúcnosti a spôsobíte absolútnu beznádej sebe aj svojím deťom, ak ich náhodou aj máte. Rozvod + opätovný sobáš je šialenstvo. Je to prehra na samom začiatku. Hriech, ktorý ak začnete, budú ho vaše deti opakovať. Zo starého zákona, najmä z Ezechiela je jasné, že Boh napriek veľmi ťažkým hriechom svojej nevesty, doslova perverzu, promiskuite, okultizmu a podobným nehanebnostiam, sa s ňou síce rozišiel, ale volal ju späť a nehľadal inú. Chcel jej odpustiť a začať odznova. Čakal a čakal pekne dlho … Toto sa volá VERNOSŤ v pravom slova zmysle a oddanosť. Je mi ľúto, že tento biblický kontext a obraz samotného manželstva nechávajú naši duchovní žehnaním už rozvedeným kresťanom dehonestovať, čím riedia pravú podstatu manželstva a zľahčujú jeho majestát. V prvom rade, manželstvo je obrazom Ježiša a jeho nevesty. Druhý sobáš v Biblii je teda logicky striktne zakázaný. Ježiš vás nevymení za iného/inú ak ste neverný … Ale čaká na vás a chce vám odpustiť. Je teda úplne logické, že ak sa oženíte alebo vydáte druhýkrát, úplne ste zničil biblickú symboliku manželstva a po „boome“  s vaším druhým manželským partnerom, nastanú po niekoľkých rokoch prekvapivo tie isté alebo podobné problémy. Je to preto, lebo váš prvý rozvod bol daný neriešením hriechu práve vo vašom živote, čo si samozrejme nechcete priznať, ale tieto veci fungujú úplne nezávisle na tom, či si to priznáte alebo nie. Satan tiež robí to, že vaše druhé manželstvo požehná, aby naviedol aj ostatných okolo vás čo majú problémy na rozvod. Čiže všetkým manželstvám na okolí ktoré majú problémy sa stanete „vzorom ako sa to robí” Tých dôvodov prečo sa rozpadávajú vzťahy nie je až tak veľa, sú asi štyri. 1. Nevyhľadávanie Božej vôle, (poctivé a úprimné) na začiatku keď spolu chodíme, či práve ten partner je Božou vôľou pre môj život. Budúci manželia robia všetko vtedy možné len toto nie. Ak spolu pred svatbou spávajú, to automaticky vylučuje, že im Boh bude hovoriť a z páru sa stáva dvojica, kde slepý vedie slepého do záhuby. 2. Ľudská hlúposť 3. Hriech 4. Veľké ego Dá sa povedať že megaproblém a základ rozvodov v manželstve je neochota riešiť dedičné väzby v rodine a hriech. Neochota sa úprimne posväcovať a rásť v Bohu. Nijaký alebo vlažný život s Bohom. Konflikty ktoré mali vaši rodičia a predkovia, všetky tie negatívne veci ako okultizmus, nezdar, rozvody, hádky, sexuálne úchylky, podvádzania, klamstvá, dlhy, alkoholizmus, samovražedné sklony  atď ... sa vo vašich životoch „VŽDY“ zopakujú, iba ak s tým nebudete denno – denne na modlitbách a pôstoch bojovať, aby ste to vyhnal preč, to sa vo vaších životoch, skrze prenosnosť dedičného hriechu proste zopakuje a ak budete bez rozumu a známosti - porazí vás to. prečo sa tak veľmi rozvodovosť v cirkvách rozmáha  … V cirkvi sú väčšinou duchovní, ktorí sa nimi stali z dôvodu rôznych nenaplnených ambícií alebo z kadejakých čudných dôvodov. Málo duchovných je tam preto, lebo práve toto po nich Boh chcel. Po pozíciách duchovných prahnú aj ľudia žijúci v okultnom svete, do čistej vody kvapkajú malé množstvá jedu a týmto živia ohlúpnutých návštevníkov zborov. To je vôbec najnebezpečnejšia skupina duchovných, lebo z tejto pozície môžu na ľudských dušiach tzv. kresťanov napáchať obrovské škody.  Druhá najnebezpečnejšia skupina sú ľudia, ktorí sa stali duchovnými z dôvodu že inde by proste nič nedosiahli, študovali teológiu,lebo sa tam dalo dostať bez skúšok a v cirkvi môžu zrazu viesť a ovládať tony ľudí, čo by inak nemohli. Títo ľudia nemusia škodiť naschvál, úplne stačí ak iba nevedia ako pomôcť. Nielenže im chýbajú základné vedomosti, oni dokonca bojujú proti akémukoľvek poznaniu čo hriech, dedičné sklony, kliatby v manželstve reálne sú a čo po čase spôsobia. Manželia v kríze potom v zbore nemajú za kým ísť, nikto zo zboru im nevie pomôcť a tak problémy dusia, ututlávajú, ženy ohovárajú svojich manželov na ženských skupinkách, so slzami v očiach vyrobia samé zo seba tie najväčšie chudery .... a "kresťanky" im na základe toho doporučia rozvod čo najskôr, potom druhý sobáš, lebo nič iné nedokážu. (za toto budete horieť v pekle - pozrite sa do očí tých detí ktoré tí manželia majú a pochopíte prečo) Muži sú zase tradične ticho a tradične neurobia nič : To dievča vpravo je s tým černochom zosobášená keď sa dotýkajú tak dôverne? Tá dievčina úplne vľavo je prečo odhalená? A aj tá vpravo ? Čo idú robiť, idú skákať ? Prečo tak propagujú medzirasové vzťahy ??? Kto toto vedie a o čo týmto ľuďom ide ? Keď sa budete niekedy rozvádzať, alebo mať vážne problémy, pomôžu vám ľudia ktorí vyzerajú akoby hulili trávu ? Konflikty v manželstve by mal riešiť teoreticky pastor zboru a staršovstvo.  Mal by to vedieť a mal by sa v tom vyznať. Mal by v tom byť úplný majster. Kde ale v naších skákacích cirkvách by toto vedeli ? Pokiaľ sú v ich zbore manželské konflikty vyriešia to tak, že na základe svojej nemohúcnosti a nevedomosti sami doporučia rozvod a navrhnú nový sobáš. Tým si umyjú ruky a vyhnú sa akejkoľvek námahe alebo strádaniu. To znamená, že ak máte v manželstve problémy, rozveďte sa. Veď sa rozviedol aj ten, aj henten a je ich čoraz viac, je to teda vlastne normálka a je len otázkou času, kedy budú verní manželia, ktorí budujú v rozvahe svoj vzťah vlastne na smiech a braní ako tí, čo si „neužili“, lebo namali okrem svojho partnera v posteli nikoho iného :( Veď prečo by som mal študovať Písmo a hľadať na kolenách s Bohom odpovede, hľadať múdrosť ako predísť rozvodu, prečo by ste sa mal namáhať a dožadovať v modlitbách Božej prítomnosti, prečo by ste sa mal vzdelávať a hľadať múdrosť, keď zaskákať v hilsong zbore si môžem predsa vždy, môžem predsa pozerať televízor alebo čítať nejaké hlúpe knihy … Prečo by som to robil, veď mám predsa kamaráta a ten mi na pive poradí … Načo by som sa vôbec snažil, veď ak ma moja žena nebaví, nájdem si inú, to je určite lepšie ako skúmať, namáhať sa a hľadať pracne východisko. Haleluja … Pastori, ktorých deti sa rozviedli a zobrali si druhého partnera: Jednoduchá logika, ak sa mohol rozviesť ich syn/dcéra “treba” ako otec žehnať druhý sobáš a potom vlastne každému kto sa rozvedie v “mojom” zbore. Je to preto lebo JA som zákon.
Ružové Blogy
Pokračovanie Pokračovanie Pokračovanie
Winamp, iTunes Windows Media Player Real Player QuickTime