Tridsiatnik masturbátor

Všetky práva vyhradené. Prosím, NEKOPÍRUJTE TENTO TEXT NA INÉ WEBY !!! Text je nedokončený koncept a je stále spracovávaný. Pozor obsahuje sexuálne prvky, opisy pohlavného styku a mnohé nekorektné prvky. Nie je vhodný pre citlivé povahy a ľudí so sklonmi k depresiám a psychickým poruchám. Článok nemusí odrážať postoje webmastrov stránok. Článok je cielený pre mladých slobodných veriacich mužov pred 30 ale aj všetkých čo sa neboja pozrieť na realitu všade okolo ... Skúsme si to rozobrať celé a na koreň. Toto si nečítal ešte v nijakej knihe od nejakého charizmatického autora, nie je to ani z knihy “Adamovo mlčanie” ktorá je, myslím dosť mimo. Len takéto knihy nepotrebuješ, stačí poctivé a nezávislé štúdium Písma.. Biblia dáva odpovede na všetko, všetko ... A na toto špeciálne. Poďme si prečítať, čo tam skutočne je : Genesis 1:27 A Bôh stvoril človeka na svoj obraz, na obraz Boží ho stvoril, mužské a ženské pohlavie ich stvoril. 28  A Bôh ich požehnal a Bôh im riekol: Ploďte sa a množte sa a naplňte zem a podmaňte si ju a vládnite nad morskými rybami a nad nebeským vtáctvom i nad každým živým tvorom, ktorý sa plazí na zemi. Genesis 2:15  A Hospodin Bôh vzal človeka a umiestil ho v zahrade Édena, aby ju obrábal a mal na ňu pozor. 16  A Hospodin Bôh prikázal človekovi a riekol: Z ktoréhokoľvek stromu rajského budeš slobodne jesť, 17  ale zo stromu vedenia dobrého a zlého nebudeš jesť, lebo toho dňa, ktorého by si jedol z neho, istotne zomrieš. 18  A Hospodin Bôh riekol: Nie je dobre  byť človekovi samotnému; učiním mu pomoc, ktorá by bola jemu roveň. 22  A Hospodin Bôh vybudoval rebro, ktoré vzal z Adama, v ženu, a doviedol ju k Adamovi. 23  Vtedy povedal Adam: Toto už teraz je kosť z mojich kostí a telo z môjho tela; táto sa bude volať muženou, lebo táto je vzatá z muža. 24  Preto opustí muž svojho otca a svoju mať a bude ľnúť ku svojej žene, a budú jedno telo. 25  A boli obidvaja nahí, Adam i jeho žena a nehanbili sa Všimnite si výroky zvýraznené červenou. Na základe nich je jasné, že Adam a jeho žena si mali podmaniť zem, vládnuť jej z miesta ktoré sa volalo raj. Ich vecou bolo okrem iného mať veľa potomkov, žiť v absolútnej hojnosti, kráse, majestáte prvotnej panenskej prírody a Božej dokonalosti. V prvom rade Adam bol teda panovník nad zemou. To sa v histórií nikomu nepodarilo. Rôzni panovníci v histórií vládli nad maximálne pár kontinentami, ale nad celou zemou nikto. Eva bola stvorená z časti, ktorá obopínala dýchanie, ako sú pľúca a srdce. Je to prahlboký symbol že sa k sebe hodili, boli stvorení jeden pre druhého, obaja k spoločnému poslaniu - spravovať zem. Som presvedčená, na základe toho ako sa Eva chovala, že bola silná osobnosť a neporušená vo svojej vonkajšej a najmä vnútornej kráse. Keď ju Hospodin k Adamovi doviedol, (ešte raz, Hospodin sám ju doviedol k Adamovi) Adam vyznal, že mu je jasné, že má k Eve priľnúť, byť s ňou jedno telo a to že boli obaja nahí, brali ako správne. (my s manželom vždy vyhľadávame ako byť spolu sami a nahí, je to prekrásne!) Toto je absolútny opis dvojice, ktorá sa k sebe hodí a vedia to navzájom od samého začiatku. Málokto si ale všimol, že Adam s Evou v raji nemali nijaké deti. Nepovedal im Boh, že majú mať funkčnú rodinu ? Nikde nie je tak isto zmienka o tom, že by Eva Adamovi výrazne pomáhala so spravovaním zeme. Nikde nie je napísané, že by veci robili spolu. Okrem pomenovaní zvierat asi Adam ani nič iné nerobil, nie je o tom nikde zmienka. Ako si to vysvetliť ? Čo bola skutočná príčina, ktorá ich doviedla k degradácií a úplnemu pádu na dno ? Nie tá istá, čo asi 80% párov dnes ? Vieš čo je na ich príbehu najhoršie ? Adam s Evou mali absolútny kontakt s Bohom, kedykoľvek by chceli. Toto má dnes asi iba 0,2 % kresťanov na Slovensku. Kedykoľvek chceli, mohli mať obecenstvo s Bohom, pýtať sa Ho, snažiť sa zistiť, čo On chce a aký má zámer. Urobili to ale ? Myslím, že vôbec. Adam túto úplne najsilnejšiu vec v celom vesmíre, ani vôbec nehľadal. A to malo príšerné následky. Vieš čo to znamená mať obecenstvo s Bohom ? Všetko, čo Boh povie sa vždy stane a Boh všetko čo povie, je zákon. Obecenstvo s Bohom, to je to najdrahšie, čo ako kresťan môžeš dosiahnuť a málokto to dnes vôbec má. Kresťania na Slovensku preto idú dole a dole, vedie ich síce nejaká entita, ale to Boh nie je, buď to je nejaký náboženský démon alebo nejaký charizmatický falošný duch, ktorý ich nakoniec zničí. Vrátim sa ale teraz k tomu raju, párkrát som bola napr. na Maledivách + Seycheloch mali sme s mojím milým obdobie neustáleho cestovania :)) a naozaj, môj celkový dojem vždy bol, že to posledné čo tam máte chuť robiť, je niečo robiť. Tieto miesta sú “posledné zemské ráje” kde pokušenie nič nerobiť iba ležať a nasávať do seba tú krásu je obrovské. Je to ale správne ? Nie je to Boh sám, ktorý stále pracuje a stále tvorí veci nové a nové ? Prečo to potom Adam nerobil ? Adam vôbec nepochopil o čom žena je, ani sa o to nesnažil. Zaliezol do brloha mužskej pasivity. To malo katastrofálne následky, ktorými trpíme všetci dodnes. Nie je to to isté, ako muži aj dnes ? A toto urobil muž, ktorý mal bezpostredný a denno denný kontakt s Bohom !!!! Muži sa vôbec nesnažia pochopiť stvoriteľský zámer s mladou ženou a funkciu rodiny vôbec. Nechápu ako naplniť zmysel jej a mojej existencie spoločne. Presne ako Adam. Ináč, ženy sa práve takto stávajú zlatokopkami. Nenaplnenosť. To je to, čo ich robí tak upnuté na to “zabezpečenie”. Túžia niekde v hĺbke seba byť na mieste, ktoré im patrí. Ja sa zlatokopiek nezastávam, ale ak by dotyčná našla muža, ako veľmi mladá, a obaja by spoločne vybudovali podnik z ničoho, žiadna by zlatokopka nebola. Mne je zlatokopiek ľúto, obyčajne ak aj  “odchytia” muža s majetkom - skončia čudne až zle. Mnohé mi pripadajú ako handry umiestnené v luxuse. To je úplne strašné a iste veľmi pokorujúce. Pričom ako je naplňujúci rodinný biznis s vlastným manželom ! Kde obaja SPOLOČNE, zdôrazňujem OBAJA pracujú na vlastnom. A to od najmladšieho veku, najlepšie od dvadsiatich rokov. OBAJA A SPOLOČNE. Práve preto je tak dôležité založiť manželstvo ako mladý, v 30 to už nestíhate … To je to, čo tak ženám chýba. Byť na mieste, kde by mali byť. Ako rovnocenný partner. Môj milý to pochopil moc skoro a tým naplnil moje najhlbšie ženské sny a túžby. Pochopil všetky dary ktoré mám a využil to. Koľko ale takých mužov vôbec je ? Je to určite zas takto: ty pracuješ v jednom úrade, ona v druhom, vidíte sa iba večer, roky plynú v ničote, stojíš na jednom mieste a jediné čo robíš, sú veci ktoré nevybočujú z “priemerných istôt” priemerného muža s priemerným platom a priemerným uvažovaním. Naproti tomu, všetky požehnané páry, opísané v Písme robili veci SPOLOČNE. Ak by sa to prenieslo do tejto doby, najpožehnanejšie páry z biblie “PODNIKALI SPOLOČNE” a boli stále spolu. Robili na svojom a mali rodinné podniky. Tam neexistovalo, že manžel si odrobil 12 hodín denne, za 550€ čistého a manželka sedela doma na materskej a fantazírovala nad blbým seriálom z TV Narkóza. Prečítaj si, ako sa pozerá na prosperujúcu domácnosť Písmo, čiže Boh sám, špeciálne je tam reč o žene: Príslovia 31:10  Kto najde statočnú ženu chrabrú? Lebo jej cena je ďaleko nad perly. 11  Srdce jej muža jej dôveruje, a koristi nie je tam nedostatku. 12  Robí mu dobré a nie zlé po všetky dni svojho života. 13  Hľadá vlnu a ľan a pracuje so záľubou svojimi rukami. 14  Je ako kupecká loď, z ďaleka dováža svoj chlieb. 15  Vstáva ešte za noci a dáva pokrm svojej čeľadi a to, čo patrí, svojim dievkam. 16  Pomýšľa na pole a berie ho a z plodov svojich rúk sadí vinicu. 17  Prepasuje silou svoje bedrá a posilňuje svoje ramená. 18  Zakúša, že je dobrý jej zárobok, ani vnoci nehasne jej svieca. 19  Svojimi rukami sahá po praslici a svojimi prsty drží vreteno. 20  Svoju hrsť otvára chudobnému a svoje ruky vystiera k biednemu. 21  Nebojí sa za svoju čeľaď snehu, lebo všetka jej čeľaď je zaodiata v purpure, dvakrát farbenom. 22  Robí si pokrovce; kment a šarlát jej odev. 23  Jej muž je známy v bránach, keď sedáva so starcami zeme. 24  Robí drahé plátno a predáva a opasky predáva Kananejcovi-kupcovi. 25  Jej odev je sila a krása a smeje sa budúcemu dňu. 26  Svoje ústa otvára v múdrosti, a zákon milosti je na jej jazyku. 27  Dozerá na chod a mravy svojho domu a nejie chleba liene a zaháľky. 28  Jej synovia povstávajú a blahoslavia ju, i jej muž a chváli ju: 29  Mnohé vraj dcéry si zmužile počínaly; ale ty si ich prevýšila všetky. 30  Ľúbeznosť je klam a krása márnosť; žena, ktorá sa bojí Hospodina, tá bude chválená. 31  Dajte jej z ovocia jej rúk, a nech ju chvália v bránach jej skutky. Neviem, čo tam vidíš ty, ale tá žena sa starala o domácnosť, popritom obchodovala (!!!!!!!) s Kanáncami (to bol obchodnícky národ, “podnikatelia” :) a s mužom, vedú SPOLOČNE prosperujúci podnik. Tá žena v tom je šťastná a našla v tom naplnenie. Môj milý je presne takýto, spoločne sme sa v živote snažili túto časť z prísloví dosiahnuť. Mali sme to ako zasľúbenie keď sme sa Boha pýtali, či máme začať podnikať, čo sme aj tak obaja vždy chceli a po tuším 4 rokoch manželstva aj začali. Muž, opísaný v knihe prísloví 31-10 nasl. je úplný opak Adama, čiže teba, pasívneho, nerozhodného slabocha. Pozri sa, čo spoločne dokázali s manželkou urobiť na rozdiel od Adama, ktorý Evu nechával často samú, čo Satan využil a Evu zviedol. Satan vždy využije ak necháš ženu samú, vydatá žena nemá byť nikdy sama, to je proti pôvodnej stvoriteľskej prirodzenosti, žena má byť milovaná, CHRÁNENÁ, vedená tvojou múdrosťou (ak ju máš samozrejme) pochop, že ak je nenaplnená, ako bola aj Eva, diabol vždy niekoho alebo niečo pošle a nečuduj sa následkom. Potom chce ona ťahať veci doperu, lebo ty veci dopredu neťaháš. Dokonca ju tupo brzdíš, vaše manželstvo to fakt dotiahne úspešne k rozvodu  potom, úplne automaticky. Ty musíš ťahať veci dopredu a ona s Tebou a bude v tom šťastná tak, ako to robil aj môj milý vždy so mnou a tak, ako to múdro opísal Šalamún v Prísloví 31- 10 Jedinú výnimku by som videla, ak je mladý pár, kde obaja slúžia Bohu napríklad v rámci cirkvi, ale myslím si že mimo toho, ak ste mladí, by nemala žiadna výnimka platiť. Ja mám kamošku, ktorej manžel je prekladateľ a ona je spisovateľka a scenáristka, obaja sú stále doma spolu, starajú sa o synčeka, sú to úplne neveriaci ľudia, sú roky spolu a ani ich nenapadne rozviesť sa, ale práve naopak, pomáhajú si navzájom ako vedia. V prvej fáze manželstva, treba pár rokov venovať iba samým sebe, budovaniu vzťahu, milovaniu, upevňovaniu rodiny a hľadaniu Božej vôle čo s vaším životom ďalej. Rozbehnutie nejakého biznisu je obyčajne záležitosť minimálne daľších 5 - 8 rokov, kedy sa učíte veľa na vlastných chybách, hľadáte múdrosť a správnu cestu. Ak mám byť teda úprimná, ani si neviem predstaviť vstupovať do manželstva v tridsiatke! NEBUDETE MAŤ POTOM NA TAKÉTO VECI ČAS, PROSTE TO NESTIHNETE.  Pochopte že sex a milostný život chutí inak v 20 tke, je to niečo iné v 30 tke a v 40 asi tiež. 20 roky sú najvhodnejšie na sexuálne experimenty a spoznávanie ich hĺbok, vtedy má sex špeciálnu príchuť, 20 roky by mali byť celé o tom. Ja som v 20 rokoch veľmi ani nevedela o sebe, som bola tak zaľúbená a opitá láskou, že som nevnímala realitu okolo seba. Vtedy jediné čo ma zaujímalo bolo, kedy s ním už budem a kde spolu pôjdeme. Je teda fakt zaujímavé, ak sa dvaja "pred-štyridsiatnici" stanú "mladomanželmi" :) Ako nič proti, len srandovný je ten cirkus, ako im ich priatelia (zo zboru) organizujú tkzv. "rozlúčku so slobodou" :) Ten názov ma veľmi irituje, že: "rozlúčka so slobodou", neviem ho nikde zaradiť a vôbec mu nerozumiem. Viete mi vysvetliť, s akou "slobodou" sa kto lúči ?  :-D Starší ľudia sú dosť natvrdnutí a neviem či miesto týchto cirkusov by nebolo lepšie učiť ich tolerancií, lebo v 30 -40 vám už bude vadiť, ak si dá niekto zubnú kefku inde, ako ste to vy u mamičky v paneláku robil, alebo odloží niečo na miesto, kde to už nemôžte cítiť :) Aby ste sa nehádali a nerozvieldi sa do roka a do dňa :) Ináč, tridsiatnik čo sa zobudil a vstupuje do manželstva, musí mať (aj ako veriaci ľudia) úplne automaticky partnera, ktorý všeličo do svojích 30 už skúsil ...  Pravdepodobnosť, že ste jeho prvá, je tak 0,001%, môžete byť jeho možno piata, ôsma alebo dvanásta, záleží čo si prizná :)) ale prvá určite nie. To má na vašu dušu dosť zlé účinky, aj keď si to verejne nepriznáte. Toto má účinky na vášeň vo vašom vzťahu - žiaľ negatívnu. Trpia tým najmä ženy, čo majú nejakú chrbtovú kosť. No, v tomto veku majú ľudia za sebou už mnohé sexuálne skúsenosti a je jedno či sú veriaci alebo nie ... Single život prirovnávať ku slobode môže fakt iba čistý magor, alebo niekto, kto nedokáže žiť vo dvojici. Riešenie si svojích sexuálnych potrieb "alternatívnymi metódami" ako onanovanie pod perinou a slintanie asi nie je sloboda, že ? Okrem toho, ak ste navyknutý do svojej tridsiatky žiť v tejto klietke, nedokážem si predstaviť, keď sa raz tá klietka otvorí, ako budete vedieť žiť v skutočnej slobode+zodpovednosti, ktorou je rodina a verné manželstvo. Od 18 do 30 je dosť dlhá doba a jej zmysel je budovanie vzťahu s partnerom po všetkých aspektoch tak, aby v tridsiatke to bolo niečo ako vyzreté víno a vy by ste si už v tejto dobe mal užívať harmonický a stabilný vzťah po všetkých aspektoch. Obzvlášť pre ženu to musí byť veľmi zaujímavé, ak “je zvyknutá sama na seba” a zrazu musí žiť so starým mládencom zvyknutým (ako to v týchto prípadoch často býva) iba na samého seba. “Super” to musí byť aj v posteli, kde sa stretnú dvaja ľudia, zvyknutí buď na masturbáciu alebo na zaujímavé pokusy potláčať si vlastnú sexualitu, toto si radšej ani nepredstavujem, to musí byť strašné ... nechápem ako by dokázal porno maniak a masturbátor “zrazu” prepnúť na “skvelého milenca a majstra v posteli” :) + daľší problém je to, že reálny sexuálny život nie je porno, ako si to myslíte, má to od toho dosť ako dosť ďaleko ... teda, ak vám na žene záleží, samozrejme. Neviem či ste zažila milovanie, kde ide iba a iba o vaše vyvrcholenia s chlapom čo vás neskutočne miluje a ide mu iba o vás. S chlapom, čo s tým dokáže fakt robiť. Ja mávam bežne napríklad dlhú predohru a ako pusinku slabší orgazmus ♥ počas dlhého milovania prejdem dvoma „nežnými“ orgazmami a na koniec mi urobí super silný vnútromaternicový+klitorisový orgazmus naraz (G), “spustí” ho stimuláciou pŕs a má zároveň spoločný orgazmus so mnou, že som nadržaná, že idem vyskočiť z kože :) a keď mi doznejú orgazmické kŕče v celom tele, neviem dlhšie vstať ...  Toto je pre ženu to “pravé orechové” a je to celé "veľmi, veľmi návykové" - viem o čom hovorím :) “Toto” ale nie je pre muža jednoduché urobiť :) Ako čo ja viem od mojích vydatých priateliek, muž nielen že ledva orgazmus urobí, ale urobiť viacnásobný orgazmus s rôznymi intenzitami, to dokáže veľmi málo mužov, vlastne neviem o žene, čo by sa týmto vedela pochváliť. Dúfam, že snáď takí muži ešte sú, ale myslím si, že muž ktorý toto dokáže, by mal mať výdrž a mal by byť veľmi dobrý milenec. Masturbátori výdrž nemajú, ich vzrušenie sú ich vlastné prsty, končia teda dosť skoro Chlap nie je stavaný, potláčať si svoje sexuálne vzrušenie a nie je stavaný  - masturbovať. Chlap je stavaný od mladého veku, kľudne aj od 17 na to, aby sa oženil, bol verný a žil hlboký milostný život. On je v posteli na to, aby rozvíjal sexualitu u svojej milej a aby ju na kvalitný sexuálny život poriadne otvoril. Mal by pootvárať všetky jej najskrytejšie komnaty a dovádzať ju do čoraz hlbších extáz. Tento vek je križovatka, lebo sa musíte rozhodnúť či si váš penis zvykne na reálne telo ženy, alebo na vlastné prsty. Ak to druhé, je mi vás ľúto……
Pokračovanie Pokračovanie Pokračovanie
Ružové Blogy
Loading ...
Loading ...
Winamp, iTunes Windows Media Player Real Player QuickTime

Tridsiatnik

masturbátor

Všetky práva vyhradené. Prosím, NEKOPÍRUJTE TENTO TEXT NA INÉ WEBY !!! Text je nedokončený koncept a je stále spracovávaný. Pozor obsahuje sexuálne prvky, opisy pohlavného styku a mnohé nekorektné prvky. Nie je vhodný pre citlivé povahy a ľudí so sklonmi k depresiám a psychickým poruchám. Článok nemusí odrážať postoje webmastrov stránok. Článok je cielený pre mladých slobodných veriacich mužov pred 30 ale aj všetkých čo sa neboja pozrieť na realitu všade okolo ... Skúsme si to rozobrať celé a na koreň. Toto si nečítal ešte v nijakej knihe od nejakého charizmatického autora, nie je to ani z knihy “Adamovo mlčanie” ktorá je, myslím dosť mimo. Len takéto knihy nepotrebuješ, stačí poctivé a nezávislé štúdium Písma.. Biblia dáva odpovede na všetko, všetko ... A na toto špeciálne. Poďme si prečítať, čo tam skutočne je : Genesis 1:27 A Bôh stvoril človeka na svoj obraz, na obraz Boží ho stvoril, mužské a ženské pohlavie ich stvoril. 28  A Bôh ich požehnal a Bôh im riekol: Ploďte sa a množte sa a naplňte zem a podmaňte si ju a vládnite nad morskými rybami a nad nebeským vtáctvom i nad každým živým tvorom, ktorý sa plazí na zemi. Genesis 2:15  A Hospodin Bôh vzal človeka a umiestil ho v zahrade Édena, aby ju obrábal a mal na ňu pozor. 16  A Hospodin Bôh prikázal človekovi a riekol: Z ktoréhokoľvek stromu rajského budeš slobodne jesť, 17  ale zo stromu vedenia dobrého a zlého nebudeš jesť, lebo toho dňa, ktorého by si jedol z neho, istotne zomrieš. 18  A Hospodin Bôh riekol: Nie je  dobre byť človekovi samotnému; učiním mu pomoc, ktorá by bola jemu roveň. 22  A Hospodin Bôh vybudoval rebro, ktoré vzal z Adama, v ženu, a doviedol ju k Adamovi. 23  Vtedy povedal Adam: Toto už teraz je kosť z mojich kostí a telo z môjho tela; táto sa bude volať muženou, lebo táto je vzatá z muža. 24  Preto opustí muž svojho otca a svoju mať a bude ľnúť ku svojej žene, a budú jedno telo. 25  A boli obidvaja nahí, Adam i jeho žena a nehanbili sa Všimnite si výroky zvýraznené červenou. Na základe nich je jasné, že Adam a jeho žena si mali podmaniť zem, vládnuť jej z miesta ktoré sa volalo raj. Ich vecou bolo okrem iného mať veľa potomkov, žiť v absolútnej hojnosti, kráse, majestáte prvotnej panenskej prírody a Božej dokonalosti. V prvom rade Adam bol teda panovník nad zemou. To sa v histórií nikomu nepodarilo. Rôzni panovníci v histórií vládli nad maximálne pár kontinentami, ale nad celou zemou nikto. Eva bola stvorená z časti, ktorá obopínala dýchanie, ako sú pľúca a srdce. Je to prahlboký symbol že sa k sebe hodili, boli stvorení jeden pre druhého, obaja k spoločnému poslaniu - spravovať zem. Som presvedčená, na základe toho ako sa Eva chovala, že bola silná osobnosť a neporušená vo svojej vonkajšej a najmä vnútornej kráse. Keď ju Hospodin k Adamovi doviedol, (ešte raz, Hospodin sám ju doviedol k Adamovi) Adam vyznal, že mu je jasné, že má k Eve priľnúť, byť s ňou jedno telo a to že boli obaja nahí, brali ako správne. (my s manželom vždy vyhľadávame ako byť spolu sami a nahí, je to prekrásne!) Toto je absolútny opis dvojice, ktorá sa k sebe hodí a vedia to navzájom od samého začiatku. Málokto si ale všimol, že Adam s Evou v raji nemali nijaké deti. Nepovedal im Boh, že majú mať funkčnú rodinu ? Nikde nie je tak isto zmienka o tom, že by Eva Adamovi výrazne pomáhala so spravovaním zeme. Nikde nie je napísané, že by veci robili spolu. Okrem pomenovaní zvierat asi Adam ani nič iné nerobil, nie je o tom nikde zmienka. Ako si to vysvetliť ? Čo bola skutočná príčina, ktorá ich doviedla k degradácií a úplnemu pádu na dno ? Nie tá istá, čo asi 80% párov dnes ? Vieš čo je na ich príbehu najhoršie ? Adam s Evou mali absolútny kontakt s Bohom, kedykoľvek by chceli. Toto má dnes asi iba 0,2 % kresťanov na Slovensku. Kedykoľvek chceli, mohli mať obecenstvo s Bohom, pýtať sa Ho, snažiť sa zistiť, čo On chce a aký má zámer. Urobili to ale ? Myslím, že vôbec. Adam túto úplne najsilnejšiu vec v celom vesmíre, ani vôbec nehľadal. A to malo príšerné následky. Vieš čo to znamená mať obecenstvo s Bohom ? Všetko, čo Boh povie sa vždy stane a Boh všetko čo povie, je zákon. Obecenstvo s Bohom, to je to najdrahšie, čo ako kresťan môžeš dosiahnuť a málokto to dnes vôbec má. Kresťania na Slovensku preto idú dole a dole, vedie ich síce nejaká entita, ale to Boh nie je, buď to je nejaký náboženský démon alebo nejaký charizmatický falošný duch, ktorý ich nakoniec zničí. Vrátim sa ale teraz k tomu raju, párkrát som bola napr. na Maledivách + Seycheloch mali sme s mojím milým obdobie neustáleho cestovania :)) a naozaj, môj celkový dojem vždy bol, že to posledné čo tam máte chuť robiť, je niečo robiť. Tieto miesta sú “posledné zemské ráje” kde pokušenie nič nerobiť iba ležať a nasávať do seba tú krásu je obrovské. Je to ale správne ? Nie je to Boh sám, ktorý stále pracuje a stále tvorí veci nové a nové ? Prečo to potom Adam nerobil ? Adam vôbec nepochopil o čom žena je, ani sa o to nesnažil. Zaliezol do brloha mužskej pasivity. To malo katastrofálne následky, ktorými trpíme všetci dodnes. Nie je to to isté, ako muži aj dnes ? A toto urobil muž, ktorý mal bezpostredný a denno denný kontakt s Bohom !!!! Muži sa vôbec nesnažia pochopiť stvoriteľský zámer s mladou ženou a funkciu rodiny vôbec. Nechápu ako naplniť zmysel jej a mojej existencie spoločne. Presne ako Adam. Ináč, ženy sa práve takto stávajú zlatokopkami. Nenaplnenosť. To je to, čo ich robí tak upnuté na to “zabezpečenie”. Túžia niekde v hĺbke seba byť na mieste, ktoré im patrí. Ja sa zlatokopiek nezastávam, ale ak by dotyčná našla muža, ako veľmi mladá, a obaja by spoločne vybudovali podnik z ničoho, žiadna by zlatokopka nebola. Mne je zlatokopiek ľúto, obyčajne ak aj  “odchytia” muža s majetkom - skončia čudne až zle. Mnohé mi pripadajú ako handry umiestnené v luxuse. To je úplne strašné a iste veľmi pokorujúce. Pričom ako je naplňujúci rodinný biznis s vlastným manželom ! Kde obaja SPOLOČNE, zdôrazňujem OBAJA pracujú na vlastnom. A to od najmladšieho veku, najlepšie od dvadsiatich rokov. OBAJA A SPOLOČNE. Práve preto je tak dôležité založiť manželstvo ako mladý, v 30 to už nestíhate … To je to, čo tak ženám chýba. Byť na mieste, kde by mali byť. Ako rovnocenný partner. Môj milý to pochopil moc skoro a tým naplnil moje najhlbšie ženské sny a túžby. Pochopil všetky dary ktoré mám a využil to. Koľko ale takých mužov vôbec je ? Je to určite zas takto: ty pracuješ v jednom úrade, ona v druhom, vidíte sa iba večer, roky plynú v ničote, stojíš na jednom mieste a jediné čo robíš, sú veci ktoré nevybočujú z “priemerných istôt” priemerného muža s priemerným platom a priemerným uvažovaním. Naproti tomu, všetky požehnané páry, opísané v Písme robili veci SPOLOČNE. Ak by sa to prenieslo do tejto doby, najpožehnanejšie páry z biblie “PODNIKALI SPOLOČNE” a boli stále spolu. Robili na svojom a mali rodinné podniky. Tam neexistovalo, že manžel si odrobil 12 hodín denne, za 550€ čistého a manželka sedela doma na materskej a fantazírovala nad blbým seriálom z TV Narkóza. Prečítaj si, ako sa pozerá na prosperujúcu domácnosť Písmo, čiže Boh sám, špeciálne je tam reč o žene: Príslovia 31:10  Kto najde statočnú ženu chrabrú? Lebo jej cena je ďaleko nad perly. 11  Srdce jej muža jej dôveruje, a koristi nie je tam nedostatku. 12  Robí mu dobré a nie zlé po všetky dni svojho života. 13  Hľadá vlnu a ľan a pracuje so záľubou svojimi rukami. 14  Je ako kupecká loď, z ďaleka dováža svoj chlieb. 15  Vstáva ešte za noci a dáva pokrm svojej čeľadi a to, čo patrí, svojim dievkam. 16  Pomýšľa na pole a berie ho a z plodov svojich rúk sadí vinicu. 17  Prepasuje silou svoje bedrá a posilňuje svoje ramená. 18  Zakúša, že je dobrý jej zárobok, ani vnoci nehasne jej svieca. 19  Svojimi rukami sahá po praslici a svojimi prsty drží vreteno. 20  Svoju hrsť otvára chudobnému a svoje ruky vystiera k biednemu. 21  Nebojí sa za svoju čeľaď snehu, lebo všetka jej čeľaď je zaodiata v purpure, dvakrát farbenom. 22  Robí si pokrovce; kment a šarlát jej odev. 23  Jej muž je známy v bránach, keď sedáva so starcami zeme. 24  Robí drahé plátno a predáva a opasky predáva Kananejcovi-kupcovi. 25  Jej odev je sila a krása a smeje sa budúcemu dňu. 26  Svoje ústa otvára v múdrosti, a zákon milosti je na jej jazyku. 27  Dozerá na chod a mravy svojho domu a nejie chleba liene a zaháľky. 28  Jej synovia povstávajú a blahoslavia ju, i jej muž a chváli ju: 29  Mnohé vraj dcéry si zmužile počínaly; ale ty si ich prevýšila všetky. 30  Ľúbeznosť je klam a krása márnosť; žena, ktorá sa bojí Hospodina, tá bude chválená. 31  Dajte jej z ovocia jej rúk, a nech ju chvália v bránach jej skutky. Neviem, čo tam vidíš ty, ale tá žena sa starala o domácnosť, popritom obchodovala (!!!!!!!) s Kanáncami (to bol obchodnícky národ, “podnikatelia” :) a s mužom, vedú SPOLOČNE prosperujúci podnik. Tá žena v tom je šťastná a našla v tom naplnenie. Môj milý je presne takýto, spoločne sme sa v živote snažili túto časť z prísloví dosiahnuť. Mali sme to ako zasľúbenie keď sme sa Boha pýtali, či máme začať podnikať, čo sme aj tak obaja vždy chceli a po tuším 4 rokoch manželstva aj začali. Muž, opísaný v knihe prísloví 31-10 nasl. je úplný opak Adama, čiže teba, pasívneho, nerozhodného slabocha. Pozri sa, čo spoločne dokázali s manželkou urobiť na rozdiel od Adama, ktorý Evu nechával často samú, čo Satan využil a Evu zviedol. Satan vždy využije ak necháš ženu samú, vydatá žena nemá byť nikdy sama, to je proti pôvodnej stvoriteľskej prirodzenosti, žena má byť milovaná, CHRÁNENÁ, vedená tvojou múdrosťou (ak ju máš samozrejme) pochop, že ak je nenaplnená, ako bola aj Eva, diabol vždy niekoho alebo niečo pošle a nečuduj sa následkom. Potom chce ona ťahať veci doperu, lebo ty veci dopredu neťaháš. Dokonca ju tupo brzdíš, vaše manželstvo to fakt dotiahne úspešne k rozvodu  potom, úplne automaticky. Ty musíš ťahať veci dopredu a ona s Tebou a bude v tom šťastná tak, ako to robil aj môj milý vždy so mnou a tak, ako to múdro opísal Šalamún v Prísloví 31-10 Jedinú výnimku by som videla, ak je mladý pár, kde obaja slúžia Bohu napríklad v rámci cirkvi, ale myslím si že mimo toho, ak ste mladí, by nemala žiadna výnimka platiť. Ja mám kamošku, ktorej manžel je prekladateľ a ona je spisovateľka a scenáristka, obaja sú stále doma spolu, starajú sa o synčeka, sú to úplne neveriaci ľudia, sú roky spolu a ani ich nenapadne rozviesť sa, ale práve naopak, pomáhajú si navzájom ako vedia. V prvej fáze manželstva, treba pár rokov venovať iba samým sebe, budovaniu vzťahu, milovaniu, upevňovaniu rodiny a hľadaniu Božej vôle čo s vaším životom ďalej. Rozbehnutie nejakého biznisu je obyčajne záležitosť minimálne daľších 5 - 8 rokov, kedy sa učíte veľa na vlastných chybách, hľadáte múdrosť a správnu cestu. Ak mám byť teda úprimná, ani si neviem predstaviť vstupovať do manželstva v tridsiatke! NEBUDETE MAŤ POTOM NA TAKÉTO VECI ČAS, PROSTE TO NESTIHNETE.  Pochopte že sex a milostný život chutí inak v 20 tke, je to niečo iné v 30 tke a v 40 asi tiež. 20 roky sú najvhodnejšie na sexuálne experimenty a spoznávanie ich hĺbok, vtedy má sex špeciálnu príchuť, 20 roky by mali byť celé o tom. Ja som v 20 rokoch veľmi ani nevedela o sebe, som bola tak zaľúbená a opitá láskou, že som nevnímala realitu okolo seba. Vtedy jediné čo ma zaujímalo bolo, kedy s ním už budem a kde spolu pôjdeme. Je teda fakt zaujímavé, ak sa dvaja "pred-štyridsiatnici" stanú "mladomanželmi" :) Ako nič proti, len srandovný je ten cirkus, ako im ich priatelia (zo zboru) organizujú tkzv. "rozlúčku so slobodou" :) Ten názov ma veľmi irituje, že: "rozlúčka so slobodou", neviem ho nikde zaradiť a vôbec mu nerozumiem. Viete mi vysvetliť, s akou "slobodou" sa kto lúči ?  :-D Starší ľudia sú dosť natvrdnutí a neviem či miesto týchto cirkusov by nebolo lepšie učiť ich tolerancií, lebo v 30 -40 vám už bude vadiť, ak si dá niekto zubnú kefku inde, ako ste to vy u mamičky v paneláku robil, alebo odloží niečo na miesto, kde to už nemôžte cítiť :) Aby ste sa nehádali a nerozvieldi sa do roka a do dňa :) Ináč, tridsiatnik čo sa zobudil a vstupuje do manželstva, musí mať (aj ako veriaci ľudia) úplne automaticky partnera, ktorý všeličo do svojích 30 už skúsil ...  Pravdepodobnosť, že ste jeho prvá, je tak 0,001%, môžete byť jeho možno piata, ôsma alebo dvanásta, záleží čo si prizná :)) ale prvá určite nie. To má na vašu dušu dosť zlé účinky, aj keď si to verejne nepriznáte. Toto má účinky na vášeň vo vašom vzťahu - žiaľ negatívnu. Trpia tým najmä ženy, čo majú nejakú chrbtovú kosť. No, v tomto veku majú ľudia za sebou už mnohé sexuálne skúsenosti a je jedno či sú veriaci alebo nie ... Single život prirovnávať ku slobode môže fakt iba čistý magor, alebo niekto, kto nedokáže žiť vo dvojici. Riešenie si svojích sexuálnych potrieb "alternatívnymi metódami" ako onanovanie pod perinou a slintanie asi nie je sloboda, že ? Okrem toho, ak ste navyknutý do svojej tridsiatky žiť v tejto klietke, nedokážem si predstaviť, keď sa raz tá klietka otvorí, ako budete vedieť žiť v skutočnej slobode+zodpovednosti, ktorou je rodina a verné manželstvo. Od 18 do 30 je dosť dlhá doba a jej zmysel je budovanie vzťahu s partnerom po všetkých aspektoch tak, aby v tridsiatke to bolo niečo ako vyzreté víno a vy by ste si už v tejto dobe mal užívať harmonický a stabilný vzťah po všetkých aspektoch. Obzvlášť pre ženu to musí byť veľmi zaujímavé, ak “je zvyknutá sama na seba” a zrazu musí žiť so starým mládencom zvyknutým (ako to v týchto prípadoch často býva) iba na samého seba. “Super” to musí byť aj v posteli, kde sa stretnú dvaja ľudia, zvyknutí buď na masturbáciu alebo na zaujímavé pokusy potláčať si vlastnú sexualitu, toto si radšej ani nepredstavujem, to musí byť strašné ... nechápem ako by dokázal porno maniak a masturbátor “zrazu” prepnúť na “skvelého milenca a majstra v posteli” :) + daľší problém je to, že reálny sexuálny život nie je porno, ako si to myslíte, má to od toho dosť ako dosť ďaleko ... teda, ak vám na žene záleží, samozrejme. Neviem či ste zažila milovanie, kde ide iba a iba o vaše vyvrcholenia s chlapom čo vás neskutočne miluje a ide mu iba o vás. S chlapom, čo s tým dokáže fakt robiť. Ja mávam bežne napríklad dlhú predohru a ako pusinku slabší orgazmus ♥ počas dlhého milovania prejdem dvoma „nežnými“ orgazmami a na koniec mi urobí super silný vnútromaternicový+klitorisový orgazmus naraz (G), “spustí” ho stimuláciou pŕs a má zároveň spoločný orgazmus so mnou, že som nadržaná, že idem vyskočiť z kože :) a keď mi doznejú orgazmické kŕče v celom tele, neviem dlhšie vstať ...  Toto je pre ženu to “pravé orechové” a je to celé "veľmi, veľmi návykové" - viem o čom hovorím :) “Toto” ale nie je pre muža jednoduché urobiť :) Ako čo ja viem od mojích vydatých priateliek, muž nielen že ledva orgazmus urobí, ale urobiť viacnásobný orgazmus s rôznymi intenzitami, to dokáže veľmi málo mužov, vlastne neviem o žene, čo by sa týmto vedela pochváliť. Dúfam, že snáď takí muži ešte sú, ale myslím si, že muž ktorý toto dokáže, by mal mať výdrž a mal by byť veľmi dobrý milenec. Masturbátori výdrž nemajú, ich vzrušenie sú ich vlastné prsty, končia teda dosť skoro Chlap nie je stavaný, potláčať si svoje sexuálne vzrušenie a nie je stavaný  - masturbovať. Chlap je stavaný od mladého veku, kľudne aj od 17 na to, aby sa oženil, bol verný a žil hlboký milostný život. On je v posteli na to, aby rozvíjal sexualitu u svojej milej a aby ju na kvalitný sexuálny život poriadne otvoril. Mal by pootvárať všetky jej najskrytejšie komnaty a dovádzať ju do čoraz hlbších extáz. Tento vek je križovatka, lebo sa musíte rozhodnúť či si váš penis zvykne na reálne telo ženy, alebo na vlastné prsty. Ak to druhé, je mi vás ľúto……
Ružové Blogy
Pokračovanie Pokračovanie Pokračovanie
Winamp, iTunes Windows Media Player Real Player QuickTime